Кариери

Длъжност: „Системен администратор“

 

Изисквания:

 • Образователна степен магистър или по-висока в областта на информационните технологии или близка до нея, с добре застъпена подготовка по информационни технологии;

 • Опит в инсталацията и поддръжката на клиентски операционни системи: Windows 7, Windows 8, Windows 10;

 • Опит в администриране и изграждане на системи, базирани на Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016;

 • Опит и/или основни познания за MS Access с възможност за задълбочаване и развитие;

 • Основни познания за ползване на MS Office (Word, Excel, Power Point);

 • Опит в ползване на средства за отдалечен достъп – Remote Desktop Connection, Team Viewer и др.;

 • Познания в областта на мрежовите комуникации: LAN, TCP/IP, виртуални мрежови сегменти (VLAN);

 • Комуникативни умения;

 • Възможност за работа на пълен работен ден.

 

За предимство ще се смята:

 

 • Опит и/или основни познания за Microsoft SQL Server;

 • Опит и/или основни познания в областта на виртуализацията и по-специално Vmware;

 • Опит в изграждането и поддръжката на информационни системи и бази данни;

 • Владеене на английски език на основно или по-високо ниво.

 

Необходими документи:

 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

Срок на обявата: до 14.02.2019 г.

 

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

За информация: тел. 02 986 21 69

 
 
 
Длъжност: Организатор на културни събития
 
Изисквания:

 

 • Висше библиотечно или друго образование в областта на хуманитарните науки – бакалавър или магистър;
 • Компютърна грамотност;
 • Предимство е владеенето на английски език;
 • Умение за работа в екип, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, креативност и лоялност.

 

Необходими документи:
 

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 
Срок на обявата: до 31.12.2018 г.
 
Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.
 
За информация: тел. 02 986 21 69
 
 
 
Длъжност: Библиотекар
 
Изисквания:
 
 • Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“;
 • Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер;
 • Умения за работа в екип;
 • Диалогичност и комуникативност при работа с потребители;
 • За предимство ще се смята владеене на чужд език и допълнителна квалификация в областта на обществените науки.
 
Необходими документи:
 
Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libsofdir@libsofia.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.
 
Срок на обявата: до 21.12.2018 г.
 
Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.
 
За информация: тел. 02 986 21 69