Дарения и дарители

 

 

ОКИ „Столична библиотека“ приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи, допълват колекциите по вид на изданията, тематична насоченост и отговарят на интересите и потребностите на читателите й.

 

ОКИ „Столична библиотека“ разчита на дарителите да подпомогнат развитието на библиотечния фонд и материално техническа база, като предварително благодари за жеста им, но запазва изцяло правото си на подбор и оценка.

 

Дарителите трябва да отправят предложенията си в писмен вид, с предварително направен опис, или да се свържат с оторизираните служители на телефон 02 80 15 923.

 

 

 

За повече информация: