Ценоразпис

 ЦЕНОРАЗПИС

на услугите, извършвани от Столична библиотека (в сила от 01.06.2017 г. )