Своден каталог Регина

Своден каталог Регина

Обединен каталог на Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив, Столична библиотека, Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново с информация, в кои библиотеки се намира всяка книга.