Каталози EBSCO

Каталози EBSCO

Търсенето в каталозите на EBSCO e достъпно за всеки потребител на уебсайта.

За достъпa до пълен текст виж на http://www.acsofia.org/elektronni-resursi/11-ebsco-e-books