Обединен каталог на периодични издания до 1944 г. - Регина ПИ

Обединен каталог на периодични издания до 1944 г. - Регина ПИ София

Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г. Осигурява онлайн достъп до текстовете на над 70 периодични издания.

Стартира като проект финансиран от Фонд научни изследвания - Министерство на образованието и науката.