Обединен каталог на периодични издания до 1944 г. - Регина ПИ

Обединен каталог на периодични издания до 1944 г. - Регина ПИ

Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г. Осигурява онлайн достъп до текстовете на над 70 периодични издания.

Стартира като проект финансиран от Фонд научни изследвания - Министерство на образованието и науката. Участници: Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив, Столична библиотека, Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново.