Дигитална платформа "Сердика"

Дигитална платформа „Сердика“

 

Дигитална платформа „Сердика“ е безплатен интернет ресурс, предназначен за широк кръг потребители.

Съдържа пълните текстове на книги, периодични издания и статии, дигитални копия на картини и аудио записи от фонда на Столична библиотека, документални изложби, представяни в библиотеката, както и колекции от различни видове документи по определена тематика. В платформата са включени и картички, снимки, филми, документи, свързани с историята и развитието на София, нейните училища, читалища и културни институции.

Името на платформата дава списание „Сердика” (1937-1952) – илюстровано месечно списание, което замества излизащия дотогава „Столичен общински вестник”.