Дигитална платформа "Сердика"

Дигитална платформа „Сердика“

 

Дигитална платформа „Сердика" е безплатен интернет ресурс, предназначен за широк кръг потребители и представя цялото дигитално съдържание, което Столична  библиотека генерира.

Името на платформата дава списание „Сердика" (1937-1952) – илюстровано месечно списание, което замества излизащия дотогава „Столичен общински вестник".

Платформата съдържа пълните текстове на редки и ценни книги, притежание на библиотеката, дигитален архив на списание „Сердика", включително и част от детския периодичен печат, излизал в България до 1944 година.

През 2009 г. в Столична библиотека стартира изпълнението на проект РЕГИНА-ПИ „Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г." към фонд „Научни изследвания" на МОН.  Цялата дигитална информация, с което Столична библиотека участва в РЕГИНА-ПИ, е представена в платформа Сердика.