Дигитален архив на списание „Сердика“

Дигитален архив на списание „Сердика“.

Илюстровано списание на Софийската община (1937 – 1952). Продължение е на „Столичен общински вестник“. Дигитализирането му е осъществено през 2006 г. в рамките на съвместен проект между Столична библиотека и фирма НЕМЕЧЕК – България.

Достъпът до съдържанието на списанието е осигурен от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.