Контакти

 

 

 

Столична Библиотека: 
1000 София 
пл. Славейков 4

 

 
Филиал "Сердика"
1000 София 
ул. Сердика 1

 

 
Филиал "Люлин"
1336 София
ж.к."Люлин" бл.330-331

 

Филиал "Студентски"
1700 София
“Студентски град”, бл. 5, стол 17
 

име

длъжност

телефон

e-mail

Юлия Цинзова

Директор

8015 803
986 21 69
тел./факс
988 22 36
libsofdir@libsofia.bg
uliq1@abv.bg
Марчела Борисова И.Д. Зам.-директор по библиотечната дейност 987 17 60 m.m.borisova@abv.bg

Виолета Божкова

Специалист комуникации

8015 802
986 21 69
тел./факс
988 22 36
libsofdir@libsofia.bg

Марио Пунчев

Човешки ресурси

8015 960

hr_sb@abv.bg

Валентин Тодоров

Системен администратор

8015 806

libsofia@libsofia.bg
       
Сектор “Културни и проектни дейности”
 

Йовка Иванчева

Началник-сектор

8015 914

k_otdel@mail.bg
Мариела Благоева   8015 914 k_otdel@mail.bg

Наталия Пискова

Експерт Връзки с обществеността

Експерт Проекти

8015 813 

 

libsof.pr@gmail.com

 

 

Счетоводство

Мария Колева

Главен счетоводител

8015 800

987 12 50

sb_schet@abv.bg
       
Направление “Библиотечни колекции” – 
комплектуване, каталогизация, периодика и отчисления

 

 

 

sb_nbk@abv.bg
Направление “Информационни ресурси. Дигитален център”

Радосвета Радева

Ръководител

8015 935

libsofsbio@libsofia.bg

Информационен център

 

8015 904

 
Дигитален център   8015 907  
Направление “Обслужванe
 

 

 

 

sb_obs@abv.bg
Сектор "Филологически науки. Художествена литература. Чуждоезикова литература" повече...  
  Филологически науки. Художествена литература

8015 916

sb_obs@abv.bg
  Чуждоезикова литература 8015 950  

Сектор "Обществени, естествени и точни науки. Книгохранение"   повече...

 
Борислава Борисова Началник-сектор 8015 931 sb_obs@abv.bg
  Обществени, естествени и точни науки 8015 942  
  Книгохранение

8015 927

 
       

Сектор "Изкуство" повече...

     
Людмила Стоилова Началник-сектор 8015 910 sb_izkustvo@abv.bg
       

Сектор "Краезнание и книжовно наследство"  повече...

   
Ана Анастасова Началник-сектор 8015 939 sb_kr@abv.bg
       

Сектор "Детска литература"  повече...

   
    8015 930 duo1@abv.bg
       

Камелия Конева

Диана Велкова

Американски център

8015 973

 amcorlib@gmail.com

Марияна Максимова

Руски център 8015 903  ruskicenter@libsofia.bg
Боряна Янкова Корейски кът 8015 950  koreacornerbg@gmail.com

 

 

     

ФИЛИАЛИ

Здравка Шейретова Завеждащ филиали 986 92 10 filial_studentski@abv.bg  
 

Филиал на ул. “Сердика” № 1

Адриана Михайлова

Отговорник на филиал

989 06 09

filial_serdika@abv.bg

Филиал в Люлин бл. 330-331

Даниела Маркова

Отговорник на филиал

825 53 39

lulinf@abv.bg
Филиал в Студентски град бл. 5, стол 17
    986 92 10  

Стопански отдел

Боян Симеонов

Началник

8015 965 sb_asd@abv.bg

Кирил Павлов

Домакин

8015 970

 

Мартин Петров Оператор 8015 944