Контакти

 

 

 

Столична Библиотека: 
1000 София 
пл. Славейков 4

 

 
Филиал "Сердика"
1000 София 
ул. Сердика 1

 

 
Филиал "Люлин"
1336 София
ж.к."Люлин" бл.330-331

 

Филиал "Студентски"
1700 София
“Студентски град”, бл. 5, стол 17
 

име

длъжност

телефон

e-mail

Юлия Цинзова

Директор

8015 803
986 21 69
тел./факс
988 22 36
libsofdir@libsofia.bg
uliq1@abv.bg
Марчела Борисова И.Д. Зам.-директор по библиотечната дейност 987 17 60 m.m.borisova@abv.bg

Виолета Божкова

Специалист комуникации

8015 802
986 21 69
тел./факс
988 22 36
libsofdir@libsofia.bg

Марио Пунчев

Човешки ресурси

8015 960

hr_sb@abv.bg

Валентин Тодоров

Системен администратор

8015 806

libsofia@libsofia.bg
Пламен Апостолов Системен оператор 8015 806  
Сектор “Културни и проектни дейности”
 

Йовка Иванчева

Началник-сектор

8015 914

k_otdel@mail.bg

Наталия Пискова

 

Експерт Връзки с обществеността

Експерт Проекти

 

8015 813, 0894488102

 

libsof.pr@gmail.com

 

 

 

Счетоводство

Мария Колева

Главен счетоводител

8015 800

987 12 50

sb_schet@abv.bg
       
Направление “Библиотечни колекции” – 
комплектуване, каталогизация, периодика и отчисления

 

 

 

sb_nbk@abv.bg
Направление “Информационни ресурси. Дигитален център”

Радосвета Радева

Ръководител

8015 935

libsofsbio@libsofia.bg

Информационен център

 

8015 904

 
Дигитален център   8015 907  
Направление “Обслужванe
 

 

 

 

sb_obs@abv.bg
Сектор "Филологически науки. Художествена литература. Чуждоезикова литература" повече...  
  Филологически науки. Художествена литература

8015 916

sb_obs@abv.bg
  Чуждоезикова литература 8015 950  

Сектор "Обществени, естествени и точни науки. Книгохранение"   повече...

 
Борислава Борисова Началник-сектор 8015 931 sb_obs@abv.bg
  Обществени, естествени и точни науки 8015 942  
  Книгохранение

8015 927

 
       

Сектор "Изкуство" повече...

     
Людмила Стоилова Началник-сектор 8015 910 sb_izkustvo@abv.bg
       

Сектор "Краезнание и книжовно наследство"  повече...

   
Ана Анастасова Началник-сектор 8015 939 sb_kr@abv.bg
       

Сектор "Детска литература"  повече...

   
    8015 930 duo1@abv.bg
       

Камелия Конева

Диана Велкова

Американски център

8015 973

 americancorner@libsofia.bg

Марияна Максимова

Руски център 8015 903  ruskicenter@libsofia.bg
Боряна Янкова Корейски кът 8015 950  koreacornerbg@gmail.com

 

 

     

ФИЛИАЛИ

Здравка Шейретова Завеждащ филиали 986 92 10 filial_studentski@abv.bg  
 

Филиал на ул. “Сердика” № 1

Адриана Михайлова

Отговорник на филиал

989 06 09

filial_serdika@abv.bg

Филиал в Люлин бл. 330-331

Даниела Маркова

Отговорник на филиал

825 53 39

lulinf@abv.bg
Филиал в Студентски град бл. 5, стол 17
    986 92 10  

Стопански отдел

Иван Еремиев

Началник

8015 965  

Кирил Павлов

Домакин

8015 970

 

Кръстьо Кръстев Технически специалист 8015 913  
Мартин Петров Оператор 8015 944