Контакти

 

 

 

Столична Библиотека: 
1000 София 
пл. Славейков 4

 

 
Филиал "Сердика"
1000 София 
ул. Сердика 1

 

 
Филиал "Люлин"
1336 София
ж.к."Люлин" бл.330-331

 

Филиал "Студентски"
1700 София
“Студентски град”, бл. 5, стол 17
 

име

длъжност

телефон

e-mail

Юлия Цинзова

Директор

8015 803
986 2169
тел./факс
988 2236
libsofdir@libsofia.bg
uliq1@abv.bg
       

Виолета Божкова

Специалист комуникации

8015 802
986 2169
тел./факс
988 2236
libsofdir@libsofia.bg

Марио Пунчев

Човешки ресурси

8015 960

hr_sb@abv.bg

Искра Гогова

Системен администратор

8015 806

libsofia@libsofia.bg
Пламен Апостолов Системен оператор 8015 806  
Сектор “Културни и проектни дейност”
 

Йовка Иванчева

и.д. Началник сектор

8015 914

k_otdel@mail.bg

Елисавета Шапкарева

Наталия Пискова

Красимира Райнова

Експерт Връзки с обществеността

Експерт Проекти

Библиотекар

8015 928

8015 813

8015 914

libsof.pr@gmail.com

piskova.nataly@gmail.com

 

 

Счетоводство

Мария Колева

и.д. Главен счетоводител

8015 800

987 1250

sb_schet@abv.bg
       
Направление “Библиотечни колекции” - комплектуване, каталогизация, периодика и отчисления

Мария Бранкова

Ръководител

8015 925

sb_nbk@abv.bg
Направление “Справочно-информационно обслужване”

Радосвета Радева

Ръководител

8015 935

libsofsbio@libsofia.bg

Читалня за справочни издания

 

8015 904

 
Направление “Обслужване”

Светослава Тончева

Ръководител8015 801

02 / 987 17 60

sb_obs@abv.bg
Сектор "Филологически науки. Художествена литература. Чуждоезикова литература"  повече  
Бойка Ангелова и.д. Началник сектор 8015 917 sb_obs@abv.bg
  Филологически науки. Художествена литература

8015 916

 
  Чуждоезикова литература 8015 950  

Сектор "Обществени, естествени и точни науки. Книгохранение"   повече

 
Борислава Борисова и.д. Началник сектор 8015 943 sb_obs@abv.bg
  Обществени, естествени и точни науки 8015 943  
  Книгохранение

8015 805

 
       

Сектор "Изкуство"   повече

     
Людмила Стоилова Началник сектор 8015 910 sb_izkustvo@abv.bg
       

Сектор "Краезнание и книжовно наследство"   повече

   
Ана Анастасова Началник сектор 8015 939 sb_kr@abv.bg
       

Сектор "Детска литература"   повече

   
Адриана Гайдарова Началник сектор 8015 972 duo1@abv.bg
       

Камелия Конева

Диана Велкова

Американски център

8015 973

 americancorner@libsofia.bg

Марияна Максимова

 Руски център 8015 903  ruskicenter@libsofia.bg
Боряна Янкова Корейски кът 8015 950  koreacornerbg@gmail.com

 

 

     

ФИЛИАЛИ

Здравка Шейретова Завеждащ филиали 9869210 filial_studentski@abv.bg  
 

Филиал на ул. “Сердика” № 1

Адриана Михайлова

Отговорник на филиал

989 0609

filial_serdika@abv.bg

Филиал в Люлин бл. 330-331

Даниела Маркова

Отговорник на филиал

825 5339

lulinf@abv.bg
Филиал в Студентски град бл. 5, стол 17
    9869210  

Стопански отдел

Боян Симеонов

Началник

8015 968 sb_zdasd@abv.bg

Кирил Павлов

Домакин

8015 970

 

Кръстьо Кръстев Технически специалист 8015 913  
Мартин Петров Оператор 8015 944