РЕГИНА-ПИ фонд „Научни изследвания"
РЕГИНА-ПИ към фонд „Научни изследвания"
РЕГИНА-ПИ към фонд „Научни изследвания

Столична библиотека Ви предлага дигитализирани копия на съхранявани периодични издания от гр. София, в изпълнение на проект РЕГИНА-ПИ „Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944 г." към фонд „Научни изследвания".