Нови книги
Стефан Стамболов
Стефан Стамболов

Автор: Милен Костадинов Куманов

Подзаглавие: От ''Не щеме ний богатство'' до ''Зелен листец''

Издателство: Захарий Стоянов

Година: 2018

Каталог: Линк

 

Анотация: В поредицата си "Дълг и чест" издателство "Захарий Стоянов" представя книгата на Милен Куманов - " Стефан Стамболов".

Предлаганата книга не е поредната биография на Стамболов. Тя си поставя друга задача - да проследи идейната му еволюция от революционни към либерални позиции. Привлечени са и някои неизвестни факти, които позволяват да се хвърли нова светлина върху отделни моменти от драматичната му революционна и обществено-политическа дейност.

Калъпи и матрици от българското средновековие (IX – XIV в.)
Калъпи и матрици от българското средновековие (IX – XIV в.)

Автор: Стела Милчева Дончева

Издателство: Фабер

Година: 2015

Каталог: Линк

 

Анотация: Д-р Стела Дончева е родена на 17.05.1972 г. в гр. Шумен. Завършва средно образование в Техникум по строителство и архитектура. През 1996 г. се дипломира в Историческия факултет на ШУ “Епископ Константин Преславски”, а през 2000 г. защитава докторат на тема “Принципи и интерпретация на плановата и обемна композиция на кръстокуполните църкви в Преслав”. По време на едногодишната й работа като учител по история завършва магистратура по Теология. През 2002 г. след конкурс постъпва на работа в Историческия музей в Шумен като научен сътрудник и завеждащ отдел Средновековна археология.

Редовно участва в археологическите кампании, като интересите й са съсредоточени главно в проучванията на столицата Преслав и нейната околност. През последните няколко години проучва първите центрове за художествен метал в Средновековна България – при Новосел и Златар, Шуменско.
Автор е на голям брой научни статии и съобщения в наши и чужди издания, сред които са и монографиите: “Базиликите в Първото българско царство. Архитектурен облик”. Шумен, 2003, “Медалиони от Средновековна България”. Фабер, 2007, "Кръстокуполните църкви в Първото българско царство". Фабер, 2008.
Настоящата книга има за цел да представи един рядък тип паметници на българското средновековно ювелирно изкуство, каквито са калъпите и матриците - основата на производството на изделията от метал по това време. Намирането на подобен инструментариум на територията на България, доказва наличието на една много добре развита практика, осъществявана от професионално подготвени майстори, овладели до съвършенство всички страни на ювелирния занаят.
Изложението е представено в няколко раздела, подредени в хронологичен порядък, наложен от самите паметници. Важна част от цялата работа представлява каталога на паметниците. В него са упоменати основните характеристики на всеки един предмет, както и някои сходни примери. Изображенията са представени чрез фотоси и графичен изглед /възстановка/ на тези, които не са добре запазени и от които липсват важни детайли.

101 мита от българската история
101 мита от българската история

Автор: Веселин Игнатов

Подзаглавие: От Авитохол да Опълчението

Издателство: Милениум

Година: 2018

Каталог: Линк

 

Анотация: В народната памет от десетилетия битуват многобройни устойчиви митове по отношение на българската история. Част от тях са насаждани пропагандно, други са разкрасявани от разнопосочните интерпретации в масовото съзнание, трети са моделирани от несигурната изворова база или от нечие „авторитетно“ преиначаване. Но независимо от начина им на формиране тези митове са достатъчно утвърдени и никой не протестира срещу факта, че подменят автентичната история и задават неадекватен образ на миналото ни.


В тази книга са представени точно 101 такива подминавани или недооценявани от историографите факти, с помощта на които се хвърля нова светлина върху част от най-дискусионните мигове в нашето Средновековие и Възраждане.

Любен Каравелов
Любен Каравелов

Автор: Константин Димитров Косев

Издателство: Захарий Стоянов

Година: 2018

Каталог: Линк

 

Анотация: В тази книга читателят ще се срещне с необикновената личност на знаменития български писател и национален революционер Любен Каравелов. Той е истински галеник на природата - блестящ белетрист, ярък публицист, издател, учен-книжовник, енциклопедист, историк, философ, етнограф и фолклорист. Както подчертава авторът Константин Косев най-отличителното у този изключителен човек е родолюбието му.

Българските паметници
Българските паметници

Автор: Иван Първанов

Издателство: Милениум

Година: 2018

Каталог: Линк

 

Анотация: "Паметниците напомнят за героите, на които са посветени, но и самите те имат своя, не по-малко интересна съдба. Много от тях будят възхита и преклонение и стават емблеми на градовете, в които се намират. Други са обругавани и отхвърляни от момента на появата си. Трети притежават свойството да "възкръсват", когато задухат нови ветрове.


В тази патриотична книга са събрани повече от 300 паметника, пръснати из цялата ни родина, а и по света. Разказани са най-любопитните моменти от техните истории, представени са и биографиите на бележитите личности, увековечени в камъка. Разлиствайки страниците, ще се окажете на едно удивително пътешествие назад във времето през пространството на българщината.

Не можем да представим всички български паметници, това практически е невъзможно. Разказваме за монументите на най-известните и на някои незаслужено забравени герои. Надяваме се това да събуди интереса и на подрастващите, които са бъдещето на нашата родина. Защото ако човек не познава и не се прекланя пред националните си светини, няма как да обича отечеството си и да се вълнува от настоящето на народа си."
Иван Първанов