Детски отдел - новини

Урок по екология

28.09.2017

На 27.09.2017 г. учениците от 1 клас на ЧОУ „Прогресивно образование“ проведоха в Детския отдел на Столична библиотека своя час по екология. С помощта на служителите в отдела децата се запознаха с литературата, свързана с опазването на околната среда и разделното събиране на отпадъци. Всички деца получиха безплатни читателски карти и заеха книги за дома.

«
Всички