Събития

Столична библиотека подготвя модерна дигитална платформа „Сердика“

10.01.2017
Столична библиотека подготвя модерна дигитална платформа „Сердика“
 
 

Столична библиотека подготвя дигитална платформа „Сердика“ за онлайн достъп до пълнотекстови документи от краеведската сбирка на библиотеката. Тя ще включва книги за София, сп. „Сердика“, „София“, в. „Софийски общински вестник“ и статии от периодични издания свързани с живота в столицата.

На 11 януари 2017 г., на информационна среща от 10:30 ч. в Американския център на библиотеката, ще предложим на читалищните библиотеки от София и региона да се присъединят към платформата с документи, снимки, предмети, ръкописи, свързани с местната история и култура. Така ще се постави началото на дигитален архив за София и региона, към който да се присъединят училищата и софиянци с лични архиви.

Новата платформа ще предостави нови знания на широката публика и ще бъде в помощ на изследователи и специалисти.

На срещата ще бъдат показани и софтуерни аспекти на създаването и достъпа до платформа „Сердика“.

 

«
Всички