Съобщения

Столична библиотека набира оферти

06.02.2017

За изработване на софтуер за Дигитална платформа "Сердика".

 

Задание  Платформа  Сердика

Софтуерната  платформа трябва да обезпечава възможностите:

 1. Да позволява въвеждане по стандарт на библиографски описания на следните видове библиотечни единици :

Книги, Периодични издания, Статии, Части от книги, Снимки, Картички, Ръкописи, Аудио записи, Видео записи

 1. Да позволява въвеждане на допълнителни  данни към библиографското описание за целите на информационното търсене  и служебно ползване;
 2. Да позволява структуриране и организиране  на колекции от въвежданите обекти;
 3. Да позвлява използването на класификатори и списъци с готови данни за избор, ориентирани към тематиката на платформата;
 4. Да позволява работа от локална мрежа и през отдалечен достъп  с оторизация на достъпа;
 5. Да позволява прикачването на дигитално съдържание  към описваните обекти при следните условия:

6.1. Структурирано представяне на дигиталното съдържание – (корица, съдържание, предговор, глави, индекси, брой/книжка, статия  и т.н.)  с възможност за диференцирано управление на  на достъпа  до елементите на структурата; 

6.2. Представянето на дигитално съдържание да позволява четене/разглеждане онлайн (без download), за текстовите обекти -  чрез прелистване по страници;

6.3. Да осигурява различни права на достъп според политики на библиотеката  и маркиране на защитено с авторски права съдържание. Да позволява лесна смяна на правата при промяна на политиките на защита;

6.4. Да позволява прикачването на съдържанието да се изпълнява от различни по тип виртуални работни места:

 • за специалист по библиографско описание -  директно от описанието;
 • за специалист  по прикачване на съдържание - без възможност за промяна на библиографските данни;

6.5. Да осигурява възможност за многократно използване на структурираните дигитални обекти за различни цели;

6.6. Да позволява прикачването и визуализирането  на 3D обекти;

 1. Да позволи зареждане на готови библиографски описания от налични в библиотеката бази данни;
 2. Да представя въвежданите в плаформата данни в Интернет каталог  при следните условия:

8.1. Възможност за търсене по отделните видове документи (цитирани в т. 1.) и/или общо във всички документи;

8.2. Да показва библиографските описания заедно с умален вид на сканираната корица, начална стрница или снимка на обект;

8.3. Да предлага различни техники на търсене :

 • изброяване на думи в бокс за търсене;
 • по-сложни търсения с използване на И, ИЛИ, Не;
 • търсене в конкретен елемент/и на описанията – Автор, Заглавие и т.н. и в комбинация ;
 • вторично търсене в извадка по допълнителни критерии;
 • контекстно търсене;
 • филтриране по наличие на дигитално съдържание.

8.4. Да представя данните, въведени в платформата  в Интернет във вид на показалци :

 • На авторите, на заглавията, хронологичен, географски , на издателства, на лица, свързани с публикациите.
 • Да дава възможност за прелистване в азбучно подредените  показалци и позициониране в тях по начален низ.
 • Да позволява директен достъп от показалците към въведените документи.
 • Да позволява представянето на предварително дефинирани от Възложителя въпроси впомощ на читаелите и получаването на бърз релевантен отговор;

 

 1. Срок за изпълнение: 50 работни дни

 

Срок за подаване на офертите 06.03.2017 г.

e-mail: libsofdir@libsofia.bg

 

 

«
Всички