Съобщения

Длъжност Библиотекар

10.05.2017

Длъжност: Библиотекар

 

Изисквания:

  • Висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“.
  • Възможности за усвояване на умения за работа със специализиран софтуер.
  • Умения за работа в екип.
  • Диалогичност и комуникативност при работа с потребители.
  • За предимство ще се смята владеене на чужд език и допълнителна квалификация в областта на обществените науки.

 

 

Необходими документи:

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: hr_sb@abv.bg или на адреса на Столична библиотека пл. „Славейков“ 4.

 

 

Срок на обявата: до 21.07.2017 г.

 

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

 

За информация: тел.: 02 986 21 69

«
Всички