Книжовно наследство

11 май - празника на Кирил и Методий

08.05.2015
11 май - празника на Кирил и Методий
Представяме на вашето внимание статията "11 май", публикувана на 15 май 1872 г., без да си позволим да правим съкращения и редакции, защото тя звучи актуално и днес.
 
Списание “Читалище”  е едно от най-популярните възрожденски издания - получава се в 175 селища, с респектиращия тираж за списание 1700 екземпляра.
 
Излиза в пет годишнини от 1870 до 1885 г. под редакцията на изтъкнати журналисти и обществени дейци като Марко Балабанов (1870-1871), Лазар Йовчев (1871-1872), Тодор Икономов (1872-1873), Петко Р. Славейков (1873), С. С. Бобчев (1874), Драган Цанков (1874-1875). Сътрудниците му са над 150. Сред тях се открояват  имената на Г. Кръстевич, М. Дринов, Ив. Вазов, Д. Войников, Кр. Пишурка, Гр. Пърличев, Ив. Богоров, К. Шапкарев, Р. Жинзифов, архимандрит Доростоло-Червенски, Т. Шишков, П. Бобеков, П. Горбанов, В. Радославов и др.
 
Цариградското българско списание "Читалище" има изключителни заслуги в българското образование и изобщо в пробуждането на народа ни. То е най-популярното българско общокултурно списание преди Освобождението.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«
Всички