Книги

  Заглавие:   Полувековна България : 1878-1928

  Редактор:   Евгения Марс

  Издател:    Евгения Марс

  Година:      1929

    Част 1.

    Част 2.

  Заглавие:  Изграждане бъдеща голяма София

                   Какво предвижда планът Мусман.

  Издател:   Столична голяма община

  Година:     1938

   Заглавие:     Юбилеен сборник на I софийска

                       държавна девическа   гимназия :

                       1879-ноем. 1904

   Печатница:  Държавна печатница

   Година:        1904

   Заглавие:   Ставропигиален храм паметник

                     Св. Александър Невски

    Фотограф:  Г. Трайчев

     Издател:   Светия Синод

     Година:     1923

       Част 1.

       Част 2.

 

  Автор:          Стефан Бобчев

  Заглавие:     Юбилеен сборник по случай

                      петдесетгодишнината на

                      българскатажурналистика и

                      чествуванието паметта

                      на основателя й Константин

                      Фотинов

  Печатница:  Вълков

                       Година:       1894

  Заглавие:     Юбилеен сборник на

                       Славянска беседа.

                       1880-1895.

   Печатница:  Придворна печатница

   Година:        1895

 

 

  Автор:         Стефан Бобчев

  Заглавие:    Преглед на българский печат.

                      1844-1894 г.

  Печатница:  Единство

  Година:       1894

 

  Заглавие :    Първа Софийска Държавна

                       Мъжка Гимназия. Отчет за

                       учебната 1907-1908 година

   Печатница:  Гавазов и Чомонев

   Година:       1908

 

 

 

   

  Автор:            Георги Николов

  Заглавие:       Свободен университет за

                         политически и стопански науки

  Печатница:    Т. Т. Драгиев и сие

                       Година:           1930

   Заглавие:  Сборник от реферати върху

                     училищни и обществено-

                     просветни въпроси

    Издател:  Софийска окръжна училищна

                    инспекция

    Година:    1929

 

 

 

 

 

   Заглавие: Украшавание и благоустроявание

                 на българската столица през 1889-93 г.

   Издател: Софийско общинско управление

   Година:   1895

   Автор:        Д. Илков и др.

   Заглавие:   Географически атлас за

                     народните училища

   Издател:     Р. Рожановски и сие

   Година:      1906

 

   Част. 1.

   Част. 2.

 

 


   Заглавие:    България : 1878-83                 

   Печатница: Военно-издателски фонд

   Година:        1936

Заглавие:    Водач за България

Печатница: Братя Миладинови

 Година:       1934

 

  Част. 1.

  Част. 2.

 

 

  Заглавие:     Фондация А. Е. Гешова. Акт за

                       учредяване и правилник

   Печатница: Стопанско развитие

   Година:       1941

  Заглавие:  Софийско благотворително  дружество   "Денкоглу".  

                     Устав и правилник.

   Печатница: Просвещение

   Година:        1898

 

 

   

  Автор:      Кръстев, Кръстю К. (В. Миролюбов)

  Заглавие: Нашия университет

  Издател:  Мавродинов

  Година:   1907

  Заглавие: Столична голяма община. Наредба-закон.                         

  Издател:  Столична голяма община

  Година:    1938

   

  Автор:         Иванов, Васил

  Заглавие:    Урвич и Бистрица

  Печатница:  Вечерна поща

  Година:        1905