Книги

  Заглавие:   Полувековна България : 1878-1928

  Редактор:   Евгения Марс

  Издател:    Евгения Марс

  Година:      1929

  Заглавие:  Изграждане бъдеща голяма София

                   Какво предвижда планът Мусман.

  Издател:   Столична голяма община

  Година:     1938

   Заглавие:     Юбилеен сборник на I софийска

                       държавна девическа   гимназия :

                       1879-ноем. 1904

   Печатница:  Държавна печатница

   Година:        1904

   Заглавие:   Ставропигиален храм паметник

                     Св. Александър Невски

    Фотограф:  Г. Трайчев

     Издател:   Светия Синод

     Година:     1923

 

  Автор:          Стефан Бобчев

  Заглавие:     Юбилеен сборник по случай

                      петдесетгодишнината на

                      българската журналистика и

                      чествуванието паметта

                      на основателя й Константин

                      Фотинов

  Печатница:  Вълков

                       Година:       1894

  Заглавие:     Юбилеен сборник на

                       Славянска беседа.

                       1880-1895.

   Печатница:  Придворна печатница

   Година:        1895

 

 

  Автор:         Стефан Бобчев

  Заглавие:    Преглед на българский печат.

                      1844-1894 г.

  Печатница:  Единство

  Година:       1894

 

  Заглавие :    Първа Софийска Държавна

                       Мъжка Гимназия. Отчет за

                       учебната 1907-1908 година

   Печатница:  Гавазов и Чомонев

   Година:       1908

 

 

 

   

  Автор:            Георги Николов

  Заглавие:       Свободен университет за

                         политически и стопански науки

  Печатница:    Т. Т. Драгиев и сие

                       Година:           1930

   Заглавие:  Сборник от реферати върху

                     училищни и обществено-

                     просветни въпроси

    Издател:  Софийска окръжна училищна

                    инспекция

    Година:    1929

 

 

 

 

 

   Заглавие: Украшавание и благоустроявание

                 на българската столица през 1889-93 г.

   Издател: Софийско общинско управление

   Година:   1895

   Автор:        Д. Илков и др.

   Заглавие:   Географически атлас за

                     народните училища

   Издател:     Р. Рожановски и сие

   Година:      1906

  

    Част 1.

    Част 2.

 

 


   Автор:         Мосолов, Александър

   Заглавие:    България : 1878-83                 

   Печатница: Военно-издателски фонд

   Година:        1936

Заглавие:    Водач за България

Печатница: Братя Миладинови

 Година:       1934

 

 

  Заглавие: Фондация А. Е. Гешова.

                   Акт за  учредяване и          

                   правилник

   Печатница: Стопанско развитие

   Година:       1941

  Заглавие:  Софийско благотворително  дружество    

                     "Денкоглу".  

                     Устав и правилник.

   Печатница: Просвещение

   Година:        1898

 

 

   

  Автор:      Кръстев, Кръстю К.

                  (В. Миролюбов)

  Заглавие: Нашия университет

  Издател:  Мавродинов

  Година:   1907

  Заглавие: Столична голяма община. Наредба-

                    закон.                         

  Издател:  Столична голяма община

  Година:    1938

   

  Автор:         Иванов, Васил      

Заглавие:    Урвич и Бистрица

  Печатница:  Вечерна поща

  Година:        1905

  Автор:         Сарантис, Архигенис                        

  Заглавие:    Игиономия сиреч Правила

                      за да си вардим здравието

  Печатница:  Патриаршеската типография

  Година:        1846

 
   
  Автор:         Русески, Георги П.        

  Заглавие:    Исторически бележки

                      от войната

                      на 1877 г.

  Печатница:  Напредък

  Година:        1884

  Заглавие: Прослава на

                    Освободителната война 1877-1878 г.                                 

  Издател:  Слав. д-во

  Година:    1929

   

  Заглавие: Сборникъ

                   оффицiальныхъ

                   распоряженiй и документовъ

                   по Болгарскому краю

  Печатница:  Типографiя Де Кастро

  Година:        1877-1878

  Вып.  VII

  Автор:         Гешов, Иван Евстатиев       

 Заглавие:    Престъпно безумиеи анкетата по

                      него

  Печатница:  Балкан

  Година:        1914

   
   Автор:        Куманова, Александра Венкова       

   Заглавие:    Умберто Еко в България

   Подзаглавие: Биобиблиография

   Град:              София

   Издател:  Столична библиотека

   Година:        2017