Филиал "Люлин"
ОКИ "Столична библиотека"- Филиал "Люлин"

Адрес: София 1336, ж.к. Люлин, бл. 330-331

Тел.: 02/8255339

Работно време:
Понеделник-петък: 8.30 – 20.00
Отговорник на филиала: Петя Стефанова

 

Филиалът е създаден през 1984г. в самостоятелна двуетажна постройка с разгърната площ 404 кв. м. Има три структурни звена: Заемна за възрастни, Читялна и Детски отдел.

 

Библиотечният фонд се състои от 103 098 библиотечни документи (художествени, научни, учебни, справочници, периодични и други издания на български и чужди езици).

 

Наличието на електронен каталог, който отразява библиотечните фондове на Столична библиотека, Филиал "Люлин" и Филиал "Сердика" е изключително полезно на читателите за намиране на търсените от тях заглавия.

 

име

длъжност

телефон

Анна Георгиева

Библиотекар

82553 39

Даниела Маркова

Библиотекар

82553 39

Радка Димитрова

Библиотекар

82553 39

Стоянка Лазарова

Библиотекар

82553 39
Надя Златанова Библиотекар 82553 39

Елеонора Кържина

Библиотекар

82553 39