Направление "Информационни ресурси. Дигитален център"

 

Ръководител направление: Велислава Маринова
Тел.: 02 8015 935
++359 894477506
E-mail: libsofsbio@libsofia.bg

 

Създадено като отдел в началото на 60-те години на XX век, сега направлението предлага документално-информационно търсене, намиране и предоставяне на библиографска и фактографска информация, осигурява достъп до информационни източници в библиотеката и извън нея, както на място в библиотеката, така и дистанционно.

 

В направлението се извършват и платени услуги:

(Според ценоразписа на услугите, извършвани в Столична библиотека – Раздел II и IV)

  • писмена библиографска справка
  • писмена фактографска справка
  • библиографска редакция
  • информационно търсене
  • библиографски указател
  • доставка на документи
    • книги (МЗ)
    • копия на документи

 

Обслужването се извършва чрез:

 

Информационен център

e-mail: spravki@libsofia.bg

Тел.: 8015 904
Работно време:
Понеделник – петък: от 8.30 до 19.00 ч.

Събота - 9.00 - 15.00 ч.

 

Дигитален център

e-mail: doc_delivery_sb@libsofia.bg

Работно време:
Понеделник – петък: от 8.30 до 17.00 ч.

 

Междубиблиотечно заемане

Правилник за Междубиблиотечно заемане

e-mail: mzs_sb@libsofia.bg
Тел.: 8015 904

Работно време:
Понеделник – петък: от 8.30 до 18.30 ч.

Събота - 9.00 - 14.30 ч.

 

 

име

длъжност

телефон

Таня Неделчева

Библиотекар

8015 937

Деспа Дупаринова

Библиотекар

8015 934

Детелина Николова

Библиотекар

8015 904

Тоня Терзиева

Библиотекар

8015 904

Петър Вълчев

Оператор

8015810

Румен Недев

Библиотекар

8015810