Ценоразпис

 ЦЕНОРАЗПИС

на услугите, извършвани от Столична библиотека (в сила от 01.09.2014 г. )

 

 

І. ИЗДАВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА

 

1. Читателски карти

a) годишни читателски карти

обикновени 8,00 лв
пенсионери и ученици 5,00 лв
почетни и служебни карти, карти за читатели до 7 годишна възраст, от домове за деца, лишени от родителски грижи и инвалиди безплатни

б) временни читателски карти (дават право за ползване на библиотечни документи на място в библиотеката)

за един работен ден

2,00 лв

за един месец

5,00 лв.

 

Забележка:

Издаването на читателските карти е услуга освободена от ДДС. Цените на всички останали услуги са посочени с включен в тях ДДС.

 

 

ІІ. ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ

 

1. Писмена библиографска справка

Включва библиографска информация по дадена тема, проблем, личност или автор.

Цената се формира от:

a) Брой прегледани източници

    * за преглеждане на 1 год. от библиографски указател (база данни)

на български език 0,70 лв
на чужд език 1,00 лв
за прегледан първичен източник (вкл. 1 бр. от вестник или списание, книга, периодичен сборник, справочник)

1,00 лв. – на български език

1,50 лв. – на чужд език

б) Брой намерени заглавия

за всяко намерено заглавие от вторичен източник (вкл. библиографски указатели, издателски каталози, база данни и др.)

0,20 лв - на български език

0,20 лв – на чужд език

за всяко намерено заглавие de visu

0,50 лв. – на български език

0,70 лв. – на чужд език

в) Доплащане

набор на писмена библиографска справка

0,30 лв

 

 

2. Писмена фактографска справка

Включва факти и данни по определена тема или проблем, за личност или автор

Цената се формира от:

a) Брой прегледани източници

за преглеждане на 1 бр. от непериодичен информационен източник 1,00 лв
за преглеждане на 1 год. от периодичен информационен източник 1,50 лв

б) Доплащане

до 1 стр. текст

0,30 лв

за всяка следваща страница

0,15 лв.

 

3. Доставка на документи

книги МЗ заплащат се пощенските разходи по куриер
копия на документи

по цени от Раздел III. Заснемане на библиотечни документи

 

4. Автоматично търсене на информация

a) основна ценаи

търсене в онлайн каталози и пълнотекстови бази данни на други библиотеки

1,00 лв. на каталог/база - на български  език

2,00 лв. на каталог/база - на чужд  език

б) допълнителна цена

за всяка отпечатана стр. на принтер

0,20 лв

 

5. Ползване на Интернет

Ползване на Интернет на територията на библиотеката безплатно

 

6. Библиографска редакция

за 1 изд. кола (16 стр.) 5,00 лв.

 

7. Библиографски указател

библиографска информация цената се изчислява съгласно цените на писмените библиографски справки
за 1 бр. показалец 4,00 лв.
редакция на 16 стр. 5,00 лв.
разходи за отпечатване според действащото в страната ценообразуване

 

 

ІIІ. ЗАСНЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

1. Заснемане на библиотечни документи от фонда на библиотеката

фотокопие на част/и от документ/и с техника на библиотеката

0,15 лв./кадър/

(в момента услугата не се предлага)

фотокопие на част/и от документи със собствена техника безплатно
редки и ценни издания

2,00 лв./кадър

(в момента услугата не се предлага)

 

2. Заснемане на библиотечни материали с камера в зависимост от вида на материалите

от началото на ХІХ в. до 1944 г. 80,00 лв./час
след 1945 г. 60,00 лв./час
за всеки следващ започнат час по договаряне

 

 

ІV. КОПИРНИ УСЛУГИ

 

1. Копиране

Формат А4 едностранно 0,10 лв.
Формат А4 двустранно 0,16 лв.
Формат А3 едностранно 0,20 лв.
Формат А3 двустранно 0,30 лв.
Ноти А4 0,10 лв.

 

Забележка: Копия не се правят от подвързани годишнини на периодични издания.

 

 

2. Сканиране на части от документи

Копие формат А3 – А1 – 300 dpi формат jpg без обработка (до 10 копия)

обикновена – за два работни дни 0,50 лв. – на страница
бърза – за един работен ден 1,00 лв. – на страница
експресна – до края на работния ден 2,00 лв. – на страница

Библиотечни документи от фонд „Редки и ценни издания

обикновена – за два работни дни 1,00 лв. – на страница
бърза – за един работен ден 2,00 лв. – на страница
експресна – до края на работния ден 3,00 лв. – на страница

Забележка: Копие от оригинала се разрешава по преценка на ръководителя на направление „Обслужване“

Копие формат А4 – 300 dpi; формат jpg, pdf

обикновена – за два работни дни 0,20  лв. – на страница
бърза – за един работен ден 0,30  лв. – на страница
експресна – до края на работния ден 0,80  лв. – на страница

Копиране на цветно копие с висока резолюция на библиотечни документи от фонд „Редки и ценни издания“ – копия на снимки, страници от стари

вестници/списания, екслибриси, автографи 10 лв. – на страница

Отпечатване на цветно копие с висока резолюция на библиотечни документи от фонд „Редки и ценни издания“ – копия на снимки, страници от вестници/списания, екслибриси, автографи

вестници/списания, екслибриси, автографи

10 лв. – на страница

(не се предлага в момента)

Забележка: Експресни поръчки се изпълняват, ако са заявени до 15.00 ч.

Копията на части от книги, албуми, справочници и др. са съобразени с чл. 24, Т. 9. от Закона за авторското право и сродните му права.

Всички по-големи обеми се договарят, но не могат да надвишават сумата от единичната цена по броя страници.

 

3. Принтиране

Формат А4 0,20 лв.
Формат А3 0,30 лв

 

 

V. ЗВУКОЗАПИСИ

 

1. За научна и педагогическа дейност

бърза услуга 0,40 лв./мин
за три дни 0,30 лв./мин.
за пет дни 0,20 лв./мин.

 

1. За студенти и ученици от висшите и средни училища по изкуствата
(срещу представяне на студентска или ученическа книжка)

бърза услуга 0,30 лв./мин.
за три дни 0,20 лв./мин.
за пет дни 0,10 лв./мин.

Забележка: Звукозаписите се извършват върху нови, неразпечатани аудиокасети и компактдискове. Приемат се до 4 бр. аудиокасети и 2 бр. компактдискове.

 

 

VІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ ОТ ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА В СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

 

1. Организиране на изложби
консултация 12/20 лв.
подбор на материали 20/30 лв.
монтиране на материалите върху табла 1,50 лв. м2

окачване на табла

1,00 лв. м2

пространствено оформление

1,50 лв. м2

аранжиране на витрини 1,50 лв. м2

демонтаж

1,00 лв. м2

копиране на размножителна техника

според цената на фирмата

консумативи закупуват се от възложителя

изработване на макет за покана

10,00 лв.

изработване на макет за афиш

20,00 лв.

набиране на текстове на компютър

0,30 лв./стр.

фотоуслуги

1,00-15,00 лв.

(според броя на позите)

преотстъпване на библиотечни документи за изложби извън библиотеката

по договаряне

реклама в Интернет

12 лв. на събитие

 

2. Ползване на помещения на библиотеката за различни инициативи
Американски център

120 лв./час

180 лв. за 2 часа

над 2 часа по договаряне

зала “Надежда” 70 лв./час
зала “Вяра” 60 лв./час

мраморно фоайе І етаж

90,00 лв./час

ползване на роял

30 лв.

фоайе партер 50 лв./час

зала "Виктория"

60 лв. на час

за цял ден – по договаряне

галерия "София"

80 лв./ден

200 лв. за 5 работни дни

400 лв. за 10 работни дни

Забележка: Столична библиотека не поема организацията.

 

3. Заснемане на кадри в/от сградата
Заснемане на кадри в/от сградата

по договаряне

 

 

Цените са с включено ДДС.

Посочените по-горе цени за организиране на изложби се договарят със заявителя според:

 начина на организиране

  •  вида на изложбата
  •  сложността на темата
  •  обема на материала
  • пространственото оформление
  • лицето или институцията, която представлява

За нестопанските организации на хора с увреждания услугите са безплатни

 

4. Реклама в Интернет
Рекламен банер на заглавната страница на библиотеката

60 лева на месец, минимум 5000 импресии

Включване на книга в списъка "Ние препоръчваме"

10 лева на месец

Годишна статистика на най-четени книги и автори

50 лева

 

 

VII. ГЛОБИ

 

1. ГЛОБИ

За невърнати в срок заети библиотечни документи – автоматично изчисляване на глобите в зависимост от дните на закъснение 0,05 лв. на ден за всеки зает том
Глоба за загубена читателска карта и преиздаване 1.00 лв.
Глоба за загубена книга В троен размер на цената на книгата. Попълва се от библиотекаря
Глоба за повредена, разкъсана книга В двоен размер на цената на книгата. Попълва се от библиотекаря

Цените са определени със заповед № 52 от 13.08.2014 г. на основание Решение на Столичния общински съвет № 471 от 24.07.2014 г., на основание чл. 52 ал. 3, чл. 61 от  закона за Обществените библиотеки и ч. 21 ал. 1, т. 7 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация