Контакти

 

 

 

Столична Библиотека: 
1000 София 
пл. Славейков 4

 

 
Филиал "Сердика"
1000 София 
ул. Сердика 1

 

 
Филиал "Люлин"
1336 София
ж.к."Люлин" бл.330-331

 

Филиал "Студентски"
1700 София
“Студентски град”, бл. 5, стол 17
 

име

длъжност

телефон

e-mail

Юлия Цинзова

Директор

8015 803
986 2169
тел./факс
988 2236
libsofdir@libsofia.bg
uliq1@abv.bg
Боян Симеонов Зам. директор 8015 968 sb_zdasd@abv.bg

Виолета Божкова

Специалист комуникации

8015 802
986 2169
тел./факс
988 2236
 

Марио Пунчев

Човешки ресурси

8015 960

hr_sb@abv.bg

Искра Гогова

Системен администратор

8015 806

libsofia@libsofia.bg
Пламен Апостолов Системен оператор 8015 806  
Звено “Срещи и събития”

 

Началник

8015 914

k_otdel@mail.bg
Елисавета Шапкарева Връзки с обществеността 8015 928 libsof.pr@gmail.com

Счетоводство

Мария Колева

Главен счетоводител

8015 800

987 1250

sb_schet@abv.bg
       
Направление “Библиотечни колекции” - комплектуване, каталогизация, периодика и отчисления

Мария Бранкова

Ръководител

8015 925

sb_nbk@abv.bg
Направление “Справочно-информационно обслужване”

Велислава Маринова

Ръководител

8015 935

libsofsbio@libsofia.bg

Читалня за справочни издания

 

8015 904

 
Направление “Обслужване”

Светослава Тончева

Ръководител

8015 801

02 / 987 17 60

sb_obs@abv.bg
Сектор "Филологически науки. Художествена литература. Чуждоезикова литература"  повече  
Радосвета Радева Началник сектор 8015 917 sb_obs@abv.bg
  Филологически науки. Художествена литература

8015 916

 
  Чуждоезикова литература 8015 950  

Сектор "Обществени, естествени и точни науки. Книгохранение"   повече

 
Нели Буневска Началник сектор 8015 943 sb_obs@abv.bg
  Обществени, естествени и точни науки 8015 943  
  Книгохранение

8015 805

 
       

Сектор "Изкуство"   повече

     
Людмила Стоилова Началник сектор 8015 910 sb_izkustvo@abv.bg
       

Сектор "Краезнание и книжовно наследство"   повече

   
Ана Анастасова Началник сектор 8015 939 sb_kr@abv.bg
       

Сектор "Детска литература"   повече

   
Адриана Гайдарова Началник сектор 8015 972 duo1@abv.bg
       

Камелия Конева

Диана Велкова

Американски център

8015 973

 americancorner@libsofia.bg

Марияна Максимова

 Руски център 8015 903  ruskicenter@libsofia.bg
Боряна Янкова Корейски кът 8015 950  koreacornerbg@gmail.com

 

Звено “Програми, проекти и проучвания”

Наталия Пискова

 

8015 913

 

 

 

 

 
 

 

 

ФИЛИАЛИ

Филиал на ул. “Сердика” № 1

Адриана Михайлова

Началник

989 0609

 

Филиал в Люлин бл. 330-331

Петя Стефанова

Началник

825 5339

 
Филиал в Студентски град бл. 5, стол 17
Здравка Шейретова             Началник 9869210  

Стопански отдел

Михаил Михайлов

Началник

8015 965  

Кирил Павлов

Домакин

8015 970

 

Кръстьо Кръстев Технически специалист 8015 913  
Мартин Петров Оператор 8015 944