Нови книги
Генерация на властта
Генерация на властта

Подзаглавие: „Априлското поколение‘’ в българската литература

Издателство: Кралица Маб

Година: 2016

Каталог: Линк

 

Анотация: Сборникът събира текстове, представени за първи път на научната конференция „Генерация на властта: „априлското поколение“ в българската литература”, организирана на 3 юни 2016 г. от департамент „Нова българистика” на НБУ. В тях са разгледани проблемите за генеалогията и конструирането на понятието „априлско поколение“; за разделителните линии и ситуативни единства между личности и групи в генерацията – „селско“ и „градско“ крило, „модернисти“ и „традиционалисти“, „класически“ и „свободен стих“; за спецификите на т.нар. Априлска поезия; за „априлското поколение“ като фундамент на общността „Априлски сърца“, когато през 70-те и 80-те години на ХХ век много от поетите заемат водещи позиции в литературното поле. На фокус са поставени фигурите както на емблематични „априлци“ като Любомир Левчев, Владимир Башев, Слав Хр. Караславов, Матей Шопкин и др., така и на автори, позиционирани между нормата и изключението като Стефан Цанев, или с ярко алтернативно присъствие като Константин Павлов и Иван Динков.

Константин Павлов в българската литература и култура
Константин Павлов в българската литература и култура

Подзаглавие: Изследвания, статии, есета

Издателство: Кралица Маб

Година: 2009

Каталог: Линк

 

Анотация: Библиотека "Личности" представя чрез думите на най-новата критика емблематични фигури от българската литература, белязали с присъствието си епохата и на Първата (Народна) република България (1946-1990), и на Втората българска република (след 1990). Със следването на ясен критически ангажимент, с волята за цялост и истинност на литературната история поредицата проектира началото на новия канон на българската литература - редицата от личности, които задават нейния висок смисъл.

 

Константин Павлов (1933-2008) е в основата на започналия да се откроява алтернативен литературен канон от периода на Народна република България. Нещо повече - той успява да се превърне в самото сърце на канона, а неговото влиятелно езиково поведение подготвя и предопределя промените в българската поезия след 1990 г. При Константин Павлов поетическият почерк и нетърсените (и дори неисканите) от поета дисидентски жестове влизат в удивителен синхрон - съгласяват се помежду си естествено и въздействащо. Поезията непрекъснато дописва живота му и обратно — животът му дописва поезията. Така се ражда един от малкото български литературни митове, съхранили силата си преди и след 1990 г. Книгата е пръв опит най-новата критика да представи в отделно издание изследвания върху творчеството на Константин Павлов и по този начин да анализира и контекстуализира значимото му авторско присъствие в литературата и културата на XX и XXI век.

Искам да те нарисувам…
Искам да те нарисувам…

Автор: Владимир Дамянов Башев

Подзаглавие: Избрани стихотворения за любовта

Издателство: Кралица Маб

Година: 2016

Каталог: Линк

 

Анотация: Творецът, останал завинаги на 32. За някакви си десет години, делящи поетическия му дебют от неговата безвременна смърт, той успява да се изгради като зрял, завършен автор, да създаде свой неповторим, разпознаваем поетически стил. Свой свят, богат на идеи, философски търсения и прозрения, дързост и драматични колизии.

 

Но въпреки краткия си земен път Владимир Башев сподели с нас една богата по съдържание и истинска в чистотата си любовна лирика. Вероятно е живял твърде пълноценно и с голяма жажда за обич, за да напише толкова много любовни откровения... до онази злополучна автомобилна катастрофа през зимата на 1967 г.

Драматургия на българското
Драматургия на българското

Автор: Николета Василева Пътова

Подзаглавие: Националната идентичност във възрожденската драма

Издателство: Кралица Маб

Година: 2012

Каталог: Линк

 

Анотация: Д-р Николета Пътова работи в Института за литература при БАН. Завършила е в Софийския университет, където води курсове по възрожденска литература.

Книгата разглежда целия корпус на българската възрожденска драматургия и въвежда в научно обръщение някои малко познати и неизследвани произведения. Изследването анализира въобразяването на своето и чуждото и очертава парадигмата на героичното и позорното и проекта на модерността, свързан с прекомпозиране на патриархалното съзнание. Сюжетите на възрожденската драматургия и възможностите й за влияние са коментирани като ресурс за изграждане на националния пантеон. Проследен е пътят, по който Райна Княгиня, Хаджи Димитър и "Шуми Марица" се превръщат в национални символи.

Злочестините на България
Злочестините на България

Автор: Кръстю Котов Кръстев

Подзаглавие: Публицистика

Издателство: Кралица Маб

Година: 2016

Каталог: Линк

 

Анотация: Д-р Кръстьо Кръстев (1866-1919) е първият професионален литературен критик у нас, създател на списание "Мисъл" (1892-1907) и двигател на едноименния идеен кръг. Изданието включва негови публицистични текстове, отпечатани в сп. "Мисъл", а също и текстове, намиращи се в неговия архив в БАН. Подборът обхваща целия активен творчески живот на д-р Кръстев и е разделен на четири части:

I. Статии по обществено-политически въпроси

II. Статии извън постоянните рубрики на сп. "Мисъл"

III. Статии за българското образование

IV. Непубликувани (архивни) статии, полемики, позиви, отворени писма