За нас
Библиотеката
Работно време
Ценоразпис
Структура
Правила за приемане на дарения
Контакти
Как мога да
Кариери

Библиографии, каталози, нови книги

Проекти, програми и връзки
Sofia 2019


Нова технология за обслужване
Уважаеми читатели,

от 14 юли 2014 г. Столична библиотека въвежда нова технология за обслужване на потребители. За да ви осигурим достъп до онлайн услугите на библиотеката е необходимо да посетите Централна библиотека – Регистрация, Филиал Сердика или Филиал Люлин и да получите свое потребителско име и парола.

Заповядайте!

/Идентификацията с ЕГН вече не е валидна/

 
Учебна визита на участниците
                                                    

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,

CCI Number 2007CB16IPO006

Учебна визита на участниците

 в уъркшоповете от Лесковац в Столична Библиотека

 
 

Във връзка с реализацията на проекта “Творчество във възход” от Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия  на 8 май в Столична библиотека  бяха на посещение млади творци – художници на комикси и театрали от гр. Лесковац - Република Сърбия с ръководител Милорад Младенович от Образователен център - Лесковац.

 Юлия Цинзова – директор на Столична библиотека, запозна гостите с дейността на библиотеката и творческите работилници, в които се обучават бъдещи художници, поети и медийни специалисти. Те посетиха Американския  център, Детско-юношеския отдел и отдел “Изкуство”, разгледаха експозицията  с уникални ценни  книги.

Ръководителите на двете творчески школи по изобразително изкуство и телевизионно майсторство - Христо Кърджилов и Наталия Пискова   представиха пред младите сръбски гости инициативите на уърк шоповете в Столична библиотека. В срещата взеха участие Виолета Станкович и Милорад Младенович от гр. Лесковац и Марчела Борисова и Нели Буневска от Столична библиотека.

 Проектът, по който Столична библиотека е партньор, се реализира от НПО „Младеж-ки порив за бъдещето”, Монтана, община Медиана - гр. Ниш и Образователен център Лесковац, Република Сърбия.


Галерия

 
Информация за дарения приемани от ОКИ „Столична библиотека“
ОКИ „Столична библиотека“ приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи, допълват колекциите по вид на изданията, тематична насоченост и отговарят на интересите и потребностите на читателите й.

ОКИ „Столична библиотека“ разчита на дарителите да подпомогнат развитието на библиотечния фонд и материално техническа база, като предварително благодари за жеста им, но запазва изцяло правото си на подбор и оценка.

Дарителите трябва да отправят предложенията си в писмен вид, с предварително направен опис, или да се свържат с оторизираните служители на телефон 8015 925.

За повече информация :

 


 
Мрежова среща на екипите и участниците
                                                    

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,

CCI Number 2007CB16IPO006

Мрежова среща  на екипите и участниците  в проекта ”Творчество във възход”

В средата на април в Лесковац се състоя мрежова среща на екипите на проекта ”Творчество във възход” и част от участниците в творческите работилници - ученици и обучители от Монтана, Столична библиотека- София, Лесковац, Ниш.Представители на Столична библиотека на срещата бяха Нели Буневска и ръководителите на двете творчески школи по изобразително изкуство и телевизионно майсторство - Христо Кърджилов и Наталия Пискова. На срещата бяха дискутирани дейностите на различните уърк шопове в Сърбия и България. Младите курсисти и лекторите – обучители от двете държави обмениха мнения за успехите и проблемите в обучителния процес . Участниците обсъдиха екшън план за следващата обща мрежова среща, беше уточнена предварителна програма за учебната  визита в София на участниците в творческата работилница от Лесковац, която ще се проведе на 8 май в Столична библиотека.

 
Втора работна среща на екипите
                                                    

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,

CCI Number 2007CB16IPO006


“CROSS-BORDER CREATIVITY ON THE RISE” PROJECT
2007CB16IPO006-2011-2-85
Втора работна среща на екипите на проекта “Творчество във възход”
 
         В средата на месец март 2014 г. в община Медиана – гр. Ниш /Сърбия/ се състоя втората работна среща на  екипите на проекта “Творчество във възход” .
 
      Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия и се реализира в партньорство с НПО „Младежки порив за бъдещето”, Монтана, Столична библиотека , община Медиана- гр. Ниш и  Образователен център  Лесковац,  Сърбия.
С реализацията на проекта ще се активизират връзките между младите хора от двете съседни страни, посветили се на изкуството, чрез участие в креативни инициативи - творчески работилници, семинари, фестивали, посещения на библиотеки и галерии в България и  Сърбия.
         В срещата взеха участие координаторите на проекта от страна на Сърбия – Радован Живкович и от България -Тодор Тодоров, а също Виолета Станкович и Милорад Младенович от гр. Лесковац и Нели Буневска и Данка Филева от Столична Библиотека.Обсъден и приет бе Комункационен план, както и финансовите и технически параметри на стартиралите творчески работилници в Ниш, Лесковац, София и Монтана.
              Гост на партньорската среща бе   председателят на община Медиана – Ниш – Небойша Кръстич, който поздрави участниците и изрази надежда, че създадените контакти ще бъдат продължени и след реализирането на проекта.                                    
На 15 април в в град Лесковац /Сърбия/ ще гостуват млади творци – музиканти, танцьори, художници и поети от София и Монтана. През месец май децата от Лесковац и Ниш ще дойдат в София и Монтана за съвместни концерти и изложби.
 
 
За проекта
Столична библиотека в партньорство с Община Медияна и Образователен център Лесковац, Сърбия започва реализацията на голям европейски  проект „Творчество във възход” по Втората покана за Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Координатор на проекта е НПО „Младежки порив за бъдещето”, България. Проектът е на обща стойност 131 373,63 евро, а продължителността му е от ноември 2013 г. до октомври 2014 г.

Основната цел на проекта е да се изгради и подобри капацитета на местните  институции и гражданското общество, за да се оползотвори пълноценно богатия културен и творчески потенциал за растеж и конкурентоспособност в трансграничния регион чрез изграждане на модел за сътрудничество, чрез който културната/творческата индустрия да се превърне в атрактивен сектор на заетост, особено за младите хора. Проектът също цели да спомогне за:
•    Укрепване на местните институции и културни структури за повишаване на привлекателността на региона чрез създаване на съвместен модел за сътрудничество фокусирани върху творчеството и артистичните изяви като носители на регионалното развитие и благополучие;
•    Развитие на икономиката на трансграничния район в подкрепа на човешкия капитал, по-специално за разгръщане на креативността на младежите и учениците, както и кариерата на младите творци;
•    Насърчаване на традиционната и съвременна културна и творческа индустрия като актив за трансграничния регион, и от гледна точка на туристическата атрактивност и устойчива икономика;
•    Повишаване на чувствителността на институциите относно връзката между художественото изразяване и икономическото развитие на региона, особено по отношение на заетостта и предприемачеството в творческия сектор и свързаните сектори като туризма.

Мисията на проекта кореспондира с основните приоритети на Стратегията за развитие на културата в София (2013-2023 г.) за ефективно взаимодействие между местна власт, общински културни институти, образователни институции и НПО в областта на изкуството и формирането на нови действени регионални културни политики.

Проектът е насочен главно към младите хора – студенти, ученици и техните преподаватели, както и към творците и експертите в областта на културата, местните власти, културните и образователните организации.

Основните дейности по проекта включват:
•    Творчески лаборатории и работилници за 120 ученици от средните училища в София, Монтана, Медияна, Лесковац.
•    Учебни посещения на студенти от вузовете по изкуства под наслов „Сподели изкуството”.
•    Създаване на блог на проекта.
•    Организиране на фестивална седмица „Творчество във възход” с представяне на различни съвместни литературни, музикални, арт и филмови творби и проекти, създадени от младите хора по време на двустранните визити в България и Сърбия.
•    Провеждане на заключителна изложба и конференция в София „Говорещо изкуство”.

Проектът е в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г.


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

 
Конкурс за есе "БИБЛИОТЕКАТА В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ"

Столична библиотека обявява конкурс за есе на тема 

"БИБЛИОТЕКАТА В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ"

В него могат да участват ученици в гимназиалния курс на обучение /девети, десети, единадесети клас/.

 

Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик като четливо изпишат върху него личните си данни /трите имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка/. Есетата /в обем до две машинописни страници/, ще се приемат до 15 април 2014 г. в отдел "Срещи и събития" на Столична библиотека или могат да се изпратят по пощата на адрес:

София - 1 000, пл. "Славейков" №4, Столична библиотека, отдел "Срещи и събития", за конкурса "Библиотеката в ерата на Водолея"

Компетентно жури ще оцени творбите и ще определи победителите. На специална церемония, по случай Деня на библиотечните и информационни работници, на  отличените ще бъдат  връчени следните награди:

 първа награда - таблет

втора награда - таблет /7 инча/

трета награда - електронна книга

 
Конкурс "Завръщане във времето"

Столична библиотека Детско-юношески отдел и Международна фондация "Митра" отправят най-любезна покана към българските деца за участие в конкурс за написване на приказка в традициите на българския фолклор "Завръщане във времето"


Условия за участие:


Всяко дете до 15-годишна възраст може да участва с една оригинална авторска приказка;
Приказката трябва да бъде до три страници, формат А4;
Произведенията ще бъдат оценявани за богатство на езика и оригиналност на идеята от изявени български творци.

Материалите трябва да бъдат придружени от кратка информация за автора им, включително трите имена, дата на раждане, точен адрес и телефон, училище.

Краен срок за изпращане на творбите: 30 април 2014 г.

Адрес за изпращане:  по пощата:
Столична библиотека Детско-юношески отдел, София 1000, пл. "Славейков" 4А, ет. 2
                                                       по имейл: duo1@abv.bg

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на 1 юни 2014 г. на сайта на Столична библиотека:
www.libsofia.bg и на сайта на фондацията: www.mithra-international.org

Награди:
 Първа награда: 200 лв.
Втора награда: 150 лв.
Трета награда: 100 лв.

Създателите на първите 5 отличени творби ще бъдат наградени с организираната от фондацията едноседмична "Лятна креативна ваканция" за деца с таланти, където други млади творци ще четат и илюстрират техните приказки.

Отличените приказки, заедно с илюстрациите към тях, ще бъдат публикувани в книга на български и английски език.
Чрез своите творби създателите им ще станат част от благотворителната дейност на Международна фондация "Митра" в полза на талантливи деца в неравностойно положение.

 
Проект „АВТОГРАФИТЕ”
Приключва проектът на Столична библиотека 2012 -2013г.

„АВТОГРАФИТЕ”

През 2012 г. Столична библиотека стартира проекта на център  „Интеркултурен диалог”- „Автографите”, който приключваме в края на 2013 г. Бяха   избрани чрез анкета   десетте най-обичани и четени съвременни български автори - Валери Петров, Георги Господинов, Калин Терзийски, Лиляна Стефанова, Любомир Левчев, Людмила Филипова, Михаил Белчев, Недялко Йорданов и Стефан Цанев.  За съжаление Леда Милева, която също бе сред най-предпочитаните творци, ни напусна  в началото на годината. Целта ни  е да стимулираме четенето на съвременна българска литература и да дадем възможност на читателите да се срещнат с избраните автори. Дизайнерско студио "Атера"  помогна за  осъществяването на  нашия проект.  По случай годишнината на библиотеката и Коледа  ще  раздадем  100 собственоръчни автографа , които са  върху луксозни книгоразделители и  съдържат послание или част от произведение на един от  любимите  български  автори.

 С тези  автографи мислим, че  ще се съхрани частица от живота на словото, частица от характера на автора  и посланието му  към другите. С този проект искаме  да събудим у младите хора желание да четат повече  българска литература, като се   надяваме с това да повишим  интереса и  посещаемостта в библиотеката.

Културата на четенето изисква лоби, което да я подкрепя активно, така че четенето да оцелее във времето.

Изказваме нашата благодарност към авторите, които посветиха част  от своето време за да зарадват читателите ни.  Надяваме се с общи усилия на библиотекари и литературни творци  да помогнем за съхраняването и популяризирането на българския дух и култура.

 
Конкурс за илюстрована приказка
Детско-юношеският отдел на Столична библиотека и Центърът за научни изследвания и информация „Ханс Кристиан Андерсен” към специалност Скандинавистика в СУ „Св. Климент Охридски” обявяват конкурс за илюстрована приказка:
-авторски текст на приказка, представен в съчетание с илюстрации,
-заглавна страница и не повече от 8 страници А8 – размерът на тетрадка малък формат,
-в две възрастови групи от 7 до 10 години и от 11 до 14 години.
Очакваме вашите творби в Детско-юношеския отдел на Столична библиотека на  адрес:
 пл. "Славейков" 4а, краен срок - 10 декември 2013 г. 
Награждаването на отличените творби ще се състои на 16 декември 2013г.  от 16.00 ч. в Детско-юношеския отдел.

 Конкурсът се обявява във връзка с 200-годишнината от рождението на норвежките фолклористи  Асбьорнсен и Му, събрали норвежките народни приказки.
 
Архив на годишни отчети
Архив на годишните отчети на Столична библиотека:

 2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.
 
Споразумение за сътрудничество
През месец октомври беше подновено за нов тригодишен период Споразумението за сътрудничество между Столична библиотека  и отдел „Обществени въпроси” на Посолството на САЩ в България по отношение дейността на обществения информационен и програмен „Американски център“. То е резултат от взаимната удовлетвореност от дейността на Центъра, който  предлага печатни и електронни ресурси за всички възрасти и е предпочитано място за разнообразни събития – гостувания на лектори от САЩ,  културни мероприятия, програми за образователен обмен, дискусии и интерактивни форми, които представят американската история и култура и подпомагат разбирателството и сътрудничеството между двата народа.

През новия програмен период Псолството ще продължи да осигурява за Центъра нови печатни и електронни издания за попълване на колекцията от художественна и отраслева литература, справочни материали и други видове публикации. Ще бъдат предоставяни и специализирани ресурси – печатни и електронни – по преподаване на английски език. Ще бъде развивана съществуващата и досега най-голяма в страната колекция от детска американска литература. За да отговори на интереса на своите ползватели, от тази година Американският център ще предоставя и справочни материали за обучение в САЩ.

Посолството ще продължи да подпомага технологичното обезпечаване на дейностите на Американския център, като подпомага Центъра при поддръжката на компютрите и фотокопирната техника и при нужда обновява повреденото или остаряло оборудване. Посолството се ангажира да осигурява обучение и консултации за служителите на Центъра, както и средства за пътувания, за да може те да посещават спонсорирани от Посолството обучителни програми в други населени места.

Столична библиотека ще има възможност да използва Центъра за свои програми и събития, които са свързани с насърчаването на културното многообразие и задълбочаването на междукултурния диалог и разбирателство.

Територията на Американският център винаги е служела за прилагане на иновативни практики в осигуряване на информационните потребности на ползвателите, тя е социално място за комуникации и развитие на гражданското общество. Годишно около 3000 читатели ползват библиотеката и он-лайн ресурсите на Американския център, а в събития и програми /средно 300 за година/ участват около 7 300 посетители.
 
 
„Библиотеката – място за учене и приятелство”
Проект „Библиотеката – място за учене и приятелство” - 2012-2013 г.

Столична библиотека е акредитирана ЕДС организация  от 2012 година. Проектът ни е свързан с насърчаване на солидарността между младите хора и предтавлява учене чрез дейност, запознанства и приятелство. Заедно с позитивите за Столична библиотека доброволците придобиват нови умения, откриват българската култура и участват в различни дейности и практики, които ще разширят компетенциите им. Младежите осъществят доброволческата си служба в библиотеката на пл.Славейков 4 и филиалите й. Продължителността на проекта е 6 месеца и включва 4-ма доброволеца от различни програмни страни. Доброволците участват активно в културните събития на библиотеката, като със своя личен опит утвърждават мултикултурния диалог и насърчават положителното осъзнаване на различията между хората. Те работят активно с деца и младежи в Детския отдел и Американ корнер през целия престой. Освен това Столична библиотека разполага с езикови читални и присъствието на доброволци, които са носители на езика на съответната читалня обогатява дейността на отдела и разнообразява потребителското търсене, като се организират литературни и поетични четения и срещи на читателите, ползващи езика. Доброволците помагат в галерия „София” на библиотеката и участват в различни уъркшопове за деца. Една от целите ни е доброволците да споделят опит от работата си в собствените им страни и да споделят добри практики.

Темите на доброволческата им служба са следните:

- Уъркшопове, свързани с насърчаване на четенето и креативността при деца
- Уършопове за насърчаване на доброволчеството
- Кампании за стимулиране на четенето
- Дискусии по управление на свободното време на децата
- Образователни дискусии в областта на екологията
- Обмяна на добри практики в организирането на информационни срещи
- поддържане на блог към сайта на Столична библиотека
- промотиране на доброволчеството като идея
- промотиране на EVS - проект

В процеса на изпълнение на Проекта на Столична библиотека – „Библиотеката – място за учене и приятелство” не срещаме някакви съществени трудности и до момента резултатите надхвърлят първоначалните ни очакванията . Изключително сме удовлетворени от избора ни на доброволци / дано не е само късмета на начинаещите/. Вярваме, че създаваме един отличен екип, благодарение на креативността, мотивацията и инициативността на доброволците.Агне, Сара, Рикардо и Хосе Мануел се интегрираха много бързо в библиотеката, добре са приети във всички отдели и се справят отговорно с поставените задачи.От своя страна доброволците предлагат различни инициативи за насърчаване на четенето и за активизиране на нашите читатели, което е изключително важно за нашата институция в момент , в който за култура се отделят минимални средства. Екипът на „Интеркултурен диалог” работи ежедневно с доброволците, като се ангажираме с техния трудов процес и с прекарване на свободното им време,като следваме основната ни цел- запознаване с българския език и култура и създаване на  нови и трайни приятелства. 

 
 Обучение и подкрепа на доброволците:
- 2 пъти седмично курсове по български език / продължават и в момента/езиков

- осигурено им е работно място / като им е разрешено да ползват цялата техническа база на СБ и Американския център- осигурено им е работно място / като им е разрешено да ползват цялата техническа база на СБ и Американския център

- издадени са дебитни карти, с каквито разполагат и останалите служители на библиотеката

- имат постоянен достъп до интернет в квартирата

- разполагат с персонални телефони с месечен абонамент

- персонални USB устройства за мобилен интернет

- транспортни карти за цялата градска мрежа за целия период на доброволческата служба

- един път седмично обсъждане на актуални теми, вълнуващи доброволците и дискусии, относно проекта

- на всеки доброволец е издадена безплатна карта за ползване на библиотечните услуги с каквито разполага само персонала на библиотеката

- редовно им се осигуряват покани и билети за културни събития

- екскурзия до Копривчица и Пловдив

- срещи с ментора / Милена Захариева- фондация СМАРТ/

- регулярни срещи с другите доброволци

 
Конкурси
 
Европейски проект „Творчество във възход”
Столична библиотека в партньорство с Община Медияна и Образователен център Лесковац, Сърбия започва реализацията на голям европейски  проект „Творчество във възход” по Втората покана за Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Координатор на проекта е НПО „Младежки порив за бъдещето”, България. Проектът е на обща стойност 131 373,63 евро, а продължителността му е от ноември 2013 г. до октомври 2014 г.

Основната цел на проекта е да се изгради и подобри капацитета на местните  институции и гражданското общество, за да се оползотвори пълноценно богатия културен и творчески потенциал за растеж и конкурентоспособност в трансграничния регион чрез изграждане на модел за сътрудничество, чрез който културната/творческата индустрия да се превърне в атрактивен сектор на заетост, особено за младите хора. Проектът също цели да спомогне за:
•    Укрепване на местните институции и културни структури за повишаване на привлекателността на региона чрез създаване на съвместен модел за сътрудничество фокусирани върху творчеството и артистичните изяви като носители на регионалното развитие и благополучие;
•    Развитие на икономиката на трансграничния район в подкрепа на човешкия капитал, по-специално за разгръщане на креативността на младежите и учениците, както и кариерата на младите творци;
•    Насърчаване на традиционната и съвременна културна и творческа индустрия като актив за трансграничния регион, и от гледна точка на туристическата атрактивност и устойчива икономика;
•    Повишаване на чувствителността на институциите относно връзката между художественото изразяване и икономическото развитие на региона, особено по отношение на заетостта и предприемачеството в творческия сектор и свързаните сектори като туризма.

Мисията на проекта кореспондира с основните приоритети на Стратегията за развитие на културата в София (2013-2023 г.) за ефективно взаимодействие между местна власт, общински културни институти, образователни институции и НПО в областта на изкуството и формирането на нови действени регионални културни политики.

Проектът е насочен главно към младите хора – студенти, ученици и техните преподаватели, както и към творците и експертите в областта на културата, местните власти, културните и образователните организации.

Основните дейности по проекта включват:
•    Творчески лаборатории и работилници за 120 ученици от средните училища в София, Монтана, Медияна, Лесковац.
•    Учебни посещения на студенти от вузовете по изкуства под наслов „Сподели изкуството”.
•    Създаване на блог на проекта.
•    Организиране на фестивална седмица „Творчество във възход” с представяне на различни съвместни литературни, музикални, арт и филмови творби и проекти, създадени от младите хора по време на двустранните визити в България и Сърбия.
•    Провеждане на заключителна изложба и конференция в София „Говорещо изкуство”.

Проектът е в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г.

 • Втора работна среща на екипите
 • Мрежова среща на екипите и участниците
 • Учебна визита на участниците в уъркшоповете от Лесковац и Столична библиотека


 • Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.


     
   
  „Мога да съм полезен"
  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”.
   
   
  Проект „Мога да съм полезен - Модел за социално и включване на младежи с интелектуални увреждания”, е разработено от Фондация Институт за социални услуги в общността”, в партньорство с холандската фондация „Де Пасарел” и ОКИ Столична библиотека.

  Целта на проекта е разработване и апробиране на иновативен модел за социално и културно включване на младежи с интелектуални увреждания.  

  Целевата група включва екипите на 9 броя социални услуги „Социален учебно-професионален център” в страната, експерти на Столична община, дирекция „Социални дейности” и експерти на общинските администрации, в които се предоставят останалите социални услуги.

  Дейности по проекта:

  Дейност 1. Организация и управление на проектните дейности

  Дейност 2. Публичност и популяризиране на проекта и иновитивния модел

  Дейност 3. Преглед на актуалната политика и практика на работа с хората с интелектуални увреждания

  Дейност 4. Проучване на потребностите от социалната услуга СУПЦ и нейното функциониране в страната

  Дейност 5. Учебно посещение в Холандия за обмяна на опит в социалната работа с хора с интелектуални увреждания

  Дейност 6. Разработване на модел за социално включване за младежи с интелектуални увреждания

  Дейност 7. Апробиране на модела за социално включване в практиката

  Дейност 8. Разработване на стратегия за прилагане на модела за социално включване в дейността на СУПЦ

   
              Приносът на проектното предложение е в три основни аспекта:

  -          Организационен аспект: Интегриране на холандската социална практика за социално включване в организацията и предоставянето на социални услуги за младежи с интелектуални увреждания;

  -          Професионален аспект: Прилагане и адаптиране на холандския опит и ноу хау за разширяване на възможностите за социално включване на младежи с лека степен на интелектуални увреждания чрез модел на професионална грижа и трудови занимания в общностни центрове.

  -          Приложен аспект: Въздействие върху системата на социални услуги в общността за млади хора с интелектуални увреждания чрез изготвяне на модел за повишаване на ефективността на социалната услуга „Социален учебно-професионален център” и стратегия за неговото приложение в Столична община.

   

  Участието на Столична библиотека е в разработване на модел за културно включване и  Дейност 7. Апробиране на модела за социално и културно включване в практиката на културни институти. Дейността предвижда тестване на трудови занимания на млади хора с интелектуални увреждания в 3 Общински културни института (ОКИ), един от които е Столична библиотека, като част от модела за социално включване. Дейността предвижда:

  ·     Подготовка и организация на трудови занимания за младежи в 3 ОКИ - Столична градска библиотека, Общински културен институт „Красно село”, Столичен куклен театър, както следва:

  - наблюдение и избор на подходящи дейности;

  - подбор на млади хора-участници в трудовите занимания;

  - подбор на експерти «Трудови занимания» от СУПЦ и ОКИ;

  - изготвяне на програма и оперативен график на трудовите занимания.

  ·     Провеждане на 32 часа/ на месец трудови занимания на 9 бр. млади хора (в рамките на 2 месеца) с подкрепата на 3 приложни специалисти «Трудови занимания» от СУПЦ и 3 приложни специалисти «Трудови занимания» от ОКИ.

  ·     Консултиране (на терен) от холандски специалисти на екипа на СУПЦ «Княз Борис I» и експертите «Трудови занимания» от СУПЦ и ОКИ за организиране на средата за трудови занимания.

  ·     Обратна връзка от младите хора – участници в трудовите занимания.

  Партньори:

  - Представяне и опит на ИСУО – водеща организация по проекта;

  - Представяне и опит на Де Пасарел - партньор;
  - Представяне и опит на Столична община - партньор.
   
             

              ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”

  ИСУО е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза в централния регистър към Министерство на правосъдието и е член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).

  Мисията на фондацията е да работи активно за развитието и предоставянето на дългосрочни социални грижи на нуждаещите се деца и възрастни, като инициира дейности за улесняване на достъпа до социални услуги в общността и за повишаване на тяхното качество, устойчивост и разнообразие.

  Екипът на ИСУО има богат професионален опит в областта на:

  -               социалното включване на хора с увреждания;

  -               развитието на социални услуги в домашна среда и в общността;

  -               проучването и укрепването на капацитета на доставчици на услуги и ангажирани институции за предоставяне и управление на социални услуги в общността.

  ИСУО осъществява самостоятелни и партньорски проекти в областта на социалната работа и социалните услуги за хора в неравностойно положение, като сред най-значимите са:

  -               Проект „Мобилна социална услуга за семейството” в подкрепа на семейства с деца с увреждания и хронични заболявания, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (януари 2011 – февруари 2012 г.). Проектът се изпълнява в Айтос, Бяла Слатина и София (район Слатина, Възраждане и Красно село);

  -               Проект „Моите права, моят глас – обучение на хора с увреждания по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”, финансиран по програма „Грюндвиг” и изпълняван от консорциум от европейски организации (септември 2011 – август 2013 г.);

  -               Проект Ние сме мрежата, финансиран от Фондация „Лале” и Фондация „Оук” за предоставяне на краткосрочна социална услуга за семейства с деца в риск, включително деца с увреждания (септември 2010 – април 2012 г.);

  -               Проект Практически кодекс на доставчиците на социални услуги, финансиран по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
  Република България 2010 г. Проектът има за цел повишаване на ефективността на неправителствените организации да предоставят качествени социални услуги, съобразени с международните принципи на социална работа и с потребностите на хората с увреждания

  -               Стратегия за развитие на социалните услуги за хора от третата възраст в град София 2009-2013 – ИСУО е партньор на Дружество по ЗЗД „Български център за нестопанско право – ПАЦЕП” екипът на ИСУО в разработването на стратегията;

  -               Проект БАЛИЗ – живот с достойнство за хората с интелектуални затруднения”, финансиран по програма МАТРА на Холандското правителство и изпълняван от БАЛИЗ и Де Пасарел. ИСУО предоставя консултантски услуги за разработване на ръководства за социални услуги в общността за деца и възрастни с интелектуални затруднения.

  -               Проект “Социални услуги в замяна на нови работни места” (СЕЙН), изпълняван от Министерство на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие (2002 – 2009 г.).

  Партньор 1

  Де Пасарел е холандска фондация, базирана в гр. Апелдорн, доставчик на социални услуги за хора с увреждания. Предмет на дейността е оказването на подкрепа на деца и възрастни с увреждания при развиването и поддържането на знанията, уменията и възможностите им, така, че те да участват в социални взаимоотношения и житейски дейности. Дейността си фондация Де Пасарел осъществява на територията на три бласти в Холандия – Апелдорн (160 хил. жители), Епе (35 хил. жители) и Воорст (25 хил. жители). Де Пасарел предоставя целия спектър от социални услуги за обслужване на потребители с интелектуални и други увреждания на възраст от 0 до 83 год.

   

  Де Пасарел е ангажирана в последните 8 години в разнообразни проекти, свързани със социалните услуги за хора с увреждания с България, което позволи да натрупа опит в разработването на концепции, методически материали и стратегии, свързани с оптимизирането на предоставянето на социалните услуги за хора с увреждания в посока тяхната интеграция в обществото и социално включване. През 2009 г. Де Пасарел спечели конкурс за изпълнител на междуправителствения проект „От планиране към предоставяне на социални услуги в общностна за лица с интелектуални увреждания в България”, по който бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а национален партньор е Министерството на труда и социалната политика. В рамките на този проект, който приключва в края на 2011 г., Де Пасарел е активно ангажирана с изготвянето на инструментариум за управлението на системата на социалните услуги, специфично за българските условия, съобразно опита и практиките на холандската система на социалните услуги. В рамките на същия проект беше натрупан опит и в изготвянето на модели за фунционирането на отделни социални услуги в общността и свързаните с тях финансови стандарти, тъй като бяха изготвени финансови стандарти за финансирането на основните социални услуги в общността. В рамките на проекта беше натрупан опит и в прилагането на иновативни практики, чрез сътрудничеството с три общини (Ловеч, Пазарджик и Благоевград), където бяха реализирани Централни офиси за услуги за координирано предоставяне на социални услуги за хора с увреждания.

   

  Опит в изготвянето на методика за функционирането на социалните услуги беше придобит в рамките на проект «БАЛИЗ – живот с достойнство за лицата с интелектуални увреждания», който беше реализиран в партньорство с Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения. В рамките на проекта беше изготвен «Динамичен модел за планиране на социалните услуги» и 4 подробни методически ръководства на разкриването и предоставянето на социалните услуги в общността «Дневна грижа за деца», «Дневна грижа за възрастни», «Малък групов дом за деца» и «Защитено жилище за възрастни». В рамките на същия проект беше работено с пилотни общини – общините Ловеч и Пазарджик.

   

  В проект за обмяна на специалисти с Дневен център за деца и младежи с умвреждания в гр. Сопот (2010 – 2011) беше успешно реализиран опит за насърчаване на трудови занимания за ползвателите на дневната грижа.

  Фондацията има опит в организирането на над 30 работни посещения в Холандия за различни участници с цел споделяне и обмен на опит и запознаване с холандската практика на социалните услуги.

   
   
                Партньор 2

              Столична община (представена от ОКИ Столична библиотека, Столичен куклен театър, ОКИ „Красно село”). Дирекция „Социални дейности” има организационен опит и разполага с необходимия ресурс в управлението и предоставянето на социални услуги за деца, семейства и възрастни на територията на Столична община. Директорът и експерти от дирекцията участват в разработването на редица стратегии насочени към развитие на социалните услуги за деца и техните семейства, хора с увреждания, възрастни хора, за укрепване и опазване на психичното здраве на гражданите, превенция на социалното изключване и други.Дирекцията участва в разработването и провеждането на политиката на Столична община в областта на социалните услуги. Дирекцията има опит в изпълнението и участието като партньор в проекти, финансирани по оперативни програми. Дирекцията е доставчик на социалната услуга СУПЦ за лица с леки интелектуални увреждания от 2007 г. година, когато услугата става държавно делегирана дейност, съгласно Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. Освен с предоставянето на услугата, съгласно нормативната база и методическите указания на АСП, Дирекцията е тясно ангажирана в дейности, свързани със съдействие за намирането на работа на младежите, напускащ услугата, настаняването им след напускане на услугата, както и с дофинансиране на дейностите, над отпуснатото държавно финансиране, съгласно единият финансов стандарт на социалната услуга. Дирекцията поддържа отношения на сътрудничество с дирекция „Култура”, която отговаря за културните институти на Столична община и с ръководствата на отделните културни институти, които имат опит в участието в съвместни проекти, насочени към интеграцията на хора в неблагоприятно положение.

  Анализ
   

  Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български“

  София 1421, ул „ Димитър Хаджикоцев“ № 31-33

  Столична библиотека – Детско-юношески отдел

  София 1000, пл. „Славейков“ № 4 а

  с подкрепата на Синдиката на българските учители

  и Агенцията за българите в чужбина

  О Т П Р А В Я Т   П О К А Н Аза включване в ДЕКАДА 2013 – 2023 г. тема: „КОСМОС – ЗЕМЯ – ЧОВЕК“ чрез участие в конкурс за литературни и художествени творби в чест на 2 април – Международният ден на детската книга и обявената в Руския културно-информационен център (РКИЦ)

  „2013 година  – Г О Д И Н А  Н А  ЦВЕТЧЕ СЕДМОЦВЕТЧЕ

  /По едноименната приказка на Валентин Катаев/

  Тема: „НА КОГО БИХ ПОДАРИЛ ПОСЛЕДНОТО – 7-то ЛИСТЕНЦЕ?“

  Форма – по изборесе, разказ, стихотворение, презентация, рисунка, драматизация и др.

  Обем на текста – до 2 стр.

  За художествените творби - формат А4 с паспарту или миниатюра.

   Възраст на участниците – без ограничение.

  1. Отчитане в 5 възрастови групи: до 9 г. , до 12 г., до 14 г., до 18 г. над 18 г.

              Срок – до 10 февруари 2014 г.

  Резултатиге ще бъдат обявени в чест на 2 април 2014 г.

  Стимули: грамоти, книги, предмети, участие в изложби и др.

  Запазвайте грамотите си, за да може в края на 10 летието да участвате в конкурса за специалната св. Евтимиева награда.

  Запишете: име, възраст, адрес, телефон, у-ще, професия, електронен адрес.

              Творбите си изпращайте на адрес:

   1000 София,, пл. „Славейков” 4А Столична библиотека – Детско юношески отдел - (ДЮО)

   и на електронен адрес:duo1@abv.bg / За конкурса /

                                    или: 1421 София, р-н Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 31-33,

                                     Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български“

              с Творчески клуб (ТК) „Работилница на Духа - Цветче Седмоцветче“ / За конкурса /

   
     

  Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български”

  София 1421, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 31-33

  Столична библиотека – Детско-юношески отдел, София, пл. „Славейков”4А

  С подкрепата на Синдиката на българските учители

  и Агенцията за българите в чужбина

  ОБЯВЯВАТ  ДЕКАДА 2013 -2023 г.  на тема

  „БОГ - СВЕТЪТ - ЧОВЕКЪТ”

   През 2013 година се честват 1150 г. от Моравската мисия на братята св. св. Кирил и Методий – създали старобългарската азбука и дали живот на старобългарските писмена.

  Темата за литературния и художествен конкурс за 2013 г. е:

  „ЗАЩО СА НИ ЦЕННИ СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПИСМЕНА?”

   Какво е азбуката? – КОД, чрез който излагаме мислите си.

  1. Разкажете за най-старата азбука – ГЛАГОЛИЦА  или за усъвършенстваната азбука – КИРИЛИЦА, при която за всеки звук има буква.

  2. Изберете и опишете един ръкопис.

  Препоръчително: изберете ръкопис от 9, 12, 14 и 18 век.

   3. ПОДПИШЕТЕ РАБОТАТА СИ НА РЪКА СЪС СТАРОБЪЛГАРСКИ БУКВИ! (Влезте в ролята на СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПИСАР!)

  4. Възраст на участниците – без ограничение.

  Отчитане в 5 възрастови групи: до 9 г. , до 12 г., до 14 г., до 18 г. над 18 г.

  5. Жанр – по избор.

  Формат А4 с паспарту.

  За художествените творби - ( може да се представят рисувани миниатюри от старобългарски книжовни паметници с анотация на сцената, украса на книги, заставки, заглавки и др.

  6. Срок – 25 ноември – ден на св. Климент Охридски.

  Отчитането ще стане в чест на 20 януари 2014 г -  Ден на свети Патриарх Евтимий.

  7. Стимули: грамоти,  книги, предмети и др. Запазвайте грамотите си, за да може в края на 10 летието да участвате в конкурса за специалната св. Евтимиева награда.

   Запишете: име, възраст, адрес, телефон, електронен адрес, у-ще, професия.

              Творбите си изпращайте на адрес:1000 София, пл. „Славейков” 4А

  Столична библиотека – Детско-юношески отдел (ДЮО) - /За конкурса/

  или на електронен адрес:duo1@abv.bg

                                     или :

              1421 София, р-н „Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 31 – 33

                 Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български“

  с Творчески клуб (ТК) „Работилница на Духа Цветче Седмоцветче“/ За конкурса /

   
  Национален конкурс за детска рисунка
   
  Столична библиотека организира Национален конкурс за детска рисунка под мотото „Аз, Пипи и нейните приятели”. Инициативата се провежда с подкрепата на Н. Пр. г-жа Хелена Пилсас Алин, Посланик на Швеция
  за България и Почетно генерално кансулство на Кралство Швеция в София. В конкурса участие могат да вземат деца до 12 годишна възраст,


  формат на творбите: А 3, с паспарту. Краен срок за изпращане: 30 май 2013 год. На адрес: София 1000, пл.Славейков 4 А, Столична библиотека, Детско-юночески отдел Награждаването ще се състои в началото на м. юни, а изложба с творбите на победителите ще бъде подредена в Столична библиотека от 1 до 10 юни 2013 год. Наградният фонд е подсигурен с любезното съдействие на шведските фирми в България.
   
  РАБОТНО ВРЕМЕ

   Ден

  Отдел "Заемна" във филиалите
  Направление "Обслужване"
   
  Понеделник -
  Петък
  8.30-19.45
  8.30-19.45
  Събота
  почивен ден
  9.00-14.45
  Неделя
  почивен ден
  почивен ден
   
  Ден
  Информационен
  център

  Отдел "Изкуство", "Детско-юношески отдел", Руски център и American Corner

   
  Понеделник -
  Петък
  8.30-18.45
  8.30-18.45
  Събота
  почивен ден
  9.00-14.45
  Неделя
  почивен ден
  почивен ден
   
  Ден
  Център "Интеркултурен диалог"
  читалня "Краезнание"
  читалня "Редки и ценни"
  Копирни услуги
   
  Понеделник -
  Петък
  9.30-17.45
  9.30-17.45
  Събота
  почивен ден
  почивен ден
  Неделя
  почивен ден
  почивен ден


   
  ПРАВИЛНИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

  Утвърдил:

  Директор

  /Юлия Цинзова/

  П Р А В И Л Н И К
  за обслужване на потребителите в Столична библиотека

  (В сила от 4 март 2014 г.)

  І. Общи положения

  чл. 1. Този правилник урежда взаимоотношенията на потребителите със Столична библиотека. Библиотеката е обществен културно-информационен институт, който осигурява библиотечно-информационно обслужване на потребители на територията на град София.

  чл. 2. Библиотеката осигурява на всеки гражданин равноправен достъп до информация, независимо от раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

  чл. 3.  Отношенията между Библиотеката и потребителя се основават на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените библиотеки и възникват с акта на издаването на читателска карта.

  чл. 4. Когато Библиотеката предостави на потребител библиотечни услуги и документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване съгласно Закона за задълженията и договорите.

   чл. 5. Библиотеката предлага на потребителите основни и специализирани библиотечни услуги, съгласно Закона за обществените библиотеки (в сила от 06.07.2009 г.)

   чл. 6. Специализираните услуги на библиотеката се извършват срещу заплащане по ценоразпис, утвърден със заповед на Директора, след Решение на Столичен общински съвет.

   чл. 7. Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на Директора.
  Забележка: Работното време на отделните структурни единици, извършващи услуги, е посочено в Приложение № 1 към Правилника.

  чл.8. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, като се регистрира за неин потребител, според условията на раздел ІІ от настоящия Правилник.

   ІІ. Регистриране на потребителите

  чл. 9. Задължителни условия:

  /1/ Пълнолетни граждани и ученици от 14 до 18 години се записват, като представят документ за самоличност. Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни. Библиотеката е администратор на лични данни /Удостоверение №0017871/.

  /2/ Децата от 6 до 13 години се записват с ученическата си лична карта. Срещу представяне на читателската карта на детето и документ за самоличност, родителите могат да заемат библиотечни документи.

  /3/ Възрастни и болни граждани могат да се запишат за потребители и да ползват услугите на библиотеката чрез свои близки, като ги упълномощят за това писмено.

  /4/ При нарушаване на Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за обслужване на потребителите в Столичната библиотека се отказва регистрация.

  чл. 10. Читателски карти:

  Читателската карта се издава в Централната библиотека на пл. „Славейков” № 4 и двата филиала, от понеделник до петък включително, от 8.30-19.45 ч. и събота от 9.00-14.45 ч.

  Читателската карта е единна и важи за всички отдели и филиали на Столичната библиотека независимо от мястото на издаването й.

  Читателската карта е лична и не се преотстъпва. Изключение се прави в случаите посочени в раздел II, чл. 9, ал. 2 и 3.

  Издават се два вида читателски карти – постоянни и временни.

  /1/ Временните читателски карти са платени, за тях не се изисква снимка и дават  право да се ползват информационните ресурси на място. Цените са в зависимост от срока на ползване:

  седмична – 5 лв и за 1 работен ден – 2 лв.

  /2/ Постоянните читателски карти са безплатни и за тях е нужна актуална цветна снимка. Те позволяват ползването на библиотечни документи на място в централната библиотека и нейните филиали.

   чл. 11. Притежателите на постоянна читателска карта имат право да заемат библиотечни документи за дома след заплащане на депозит по категории потребители:

  Ученици и пенсионери – 5 лв.

  Потребители с постоянна адресна регистрация в София – 15 лв.

  Потребители без постоянна адресна регистрация в София – 25 лв.

  Депозитът се връща не по-рано от 6 месеца след датата на внасянето му при следните условия: потребителят заявява в „Регистрация на читатели“ желанието си да спре да заема библиотечни документи за дома, връща заетите библиотечни документи и представя квитанция за платен депозит.

  Депозит не заплащат потребители, които имат:

  Почетни карти – издават се на личности с голямо обществено значение и на изявени творци в областта на културата, изкуството и науката. Читателската карта се издава с решение на Директора на Столична библиотека.

  Служебни карти – издават се на служители на библиотеката и децата им, на бивши служители на библиотеката и на служители на Столичната община с решение на ръководството.

  Читателски карти на инвалиди и ветерани – издават се след представянето на съответния документ.

  Карти за деца от домове за деца, лишени от родителски грижи.

   чл. 12. При промяна на данните в документа за самоличност или статуса (ученик – студент; работещ - пенсионер), потребителят е длъжен да уведоми библиотеката.

  ІІІ. Права на потребителите

  чл. 13. Потребителите имат право:

  /1/ Да ползват на място библиотечни документи и да заемат за дома при платен депозит.

  /2/ Да получават устна и писмена библиографска, фактографска и тематична информация, както и указания за ориентиране в справочно-библиографския апарат и библиотечните фондове.

  /3/ Да използват справочния апарат /традиционен и електронен/.

  /4/ При регистриране да бъдат осведомявани за видовете услуги, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат съгласно този Правилник.

  /5/ Да ползват документи от други библиотеки, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане.

  /6/ Да ползват специализираните платени услуги в библиотеката, съгласно утвърден Ценоразпис.

  ІV. Задължения на потребителите

  чл.14. Според настоящия Правилник, Наредбата за запазване на библиотечните фондове и Закона за обществените библиотеки, потребителите имат следните задължения:

  /1/ Да спазват Правилника за обслужване на потребителите, да се осведомят за правата и отговорностите, които поемат като потребители  на библиотеката или като посетители за други услуги.

  /2/ Да спазват реда и разположението на библиотечните документи в залите за свободен достъп.

  /3/ Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти, без физическа повреда /скъсани листа, подчертаване, бележки и отметки/ и др., да не повреждат и различните информационни носители.

  чл. 15. Да връщат заетите библиотечни документи в срок, определен от библиотеката. След изтичане на датата за връщане, отбелязана в електронния картон и датника на библиотечния документ, потребителят заплаща глоба от един лев, за всеки зает библиотечен документ, която нараства с един лев на всеки 20 просрочени дни, но не може да надвишава 60 (шестдесет) лева.

  Глобата се начислява от първия ден след изтичане на срока за ползване.

  чл. 16. При  повреждане или изгубване на заетите библиотечни документи, потребителят е длъжен да ги замени с идентични в библиографско отношение екземпляри или да заплати обезщетение, съгласно административно наказателните разпоредби на действащата нормативна база. Освен обезщетението се начислява и предвидената в чл.15 сума за закъснение.

  чл. 17. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност съгласно съществуващата законова уредба.

  чл. 18. Потребителят е задължен да спазва добрия тон на общуване и етично поведение с персонала на библиотеката.

  чл. 19. За неспазване на задълженията и правилата за ползване на библиотеката, на потребителя се отнема правото да я ползва за определено време или завинаги по преценка на ръководството.

  V. Правила за ползване на библиотеката

  чл. 20. При ползване на библиотеката, потребителят задължително представя читателската си карта; оставя на гардероба връхните си дрехи и багаж (включително дамска чанта) и ползва при необходимост плик, осигурен от библиотеката. Получава „Контролен лист“ от гардероба, който му осигурява достъп до обслужващите звена в библиотеката и получаване на личните вещи при напускане на сградата.

   чл. 21. Потребители в нетрезво състояние, с агресивно поведение, с оръжие, с неприлично и нехигиенично облекло не се допускат да ползват библиотеката. При отказ на потребителя да се съобрази с това изискване, той се извежда с помощта на охраната.

   чл. 22. Потребителят е длъжен да спазва общоприетите норми на поведение и да пази тишина. Задължително е преминаването в тих режим на работа на мобилния телефон.

   чл. 23. В гардероба не се приемат за съхранение хранителни продукти.

  ЗА НЕОБЯВЕНИ ПАРИ И ЦЕННОСТИ БИБЛИОТЕКАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ!

  чл. 24. Обслужване на потребители.

  /1/ Потребителите могат да заемат библиотечни документи за дома от:

  •  Централна библиотека – обслужване
  • Отдел „Изкуство”
  • Център за интеркултурен диалог
  • Детско-юношески отдел
  • Филиал „Сердика”
  • Филиал „Люлин”

  /2/ Системата за заемане на книги е автоматизирана, читателските картони са в електронен вид, баркодът на картата е вход в системата.

  /3/ Потребителят може да заеме едновременно до 7 книги и не повече от 1 екземпляр от едно заглавие.

  /4/ Дежурният библиотекар  регистрира заетите за дома библиотечни документи в електрония картон.

  /5/ Срокът за заемане на библиотечни документи е 20 дни. През този период потребителят може да заема други документи, но максималния брой заглавия на един читателски картон не може да надвишава 7.

  /6/ Срокът за заемане на библиотечни документи за дома може да бъде продължен 1 път до 2 работни дни след датата на изтичане, чрез презаписване на място или чрез сайта на библиотеката.

  /7/ При напускане на обслужващите звена потребителят предоставя за печат единния контролен лист, на който се отбелязва броя на заетите библиотечни документи.

  /8/ Потребителите не могат да заемат библиотечни документи за дома от следните структурни единици:

  ·        „Редки и ценни издания”
  ·        Отдел „Краезнание”
  ·        „Книгохранение”
  ·        Информационен център

  /9/ Потребителите не могат да заемат за дома следните видове библиотечни документи:

  ·        Старопечатни издания, редки публикации.

  ·        Библиотечни документи, получени по междубиблиотечно заемане.

  ·        Депозитни документи и документи от подръчните фондове в обслужващите звена маркирани с червен стикер.

  ·        Справочно-библиографски издания.

  ·        Периодични издания.

  /10/ В залите за четене в направление „Обслужване” или специализираните отдели потребителят предоставя на дежурния библиотекар читателската си карта попълва заемна бележка с автор, заглавие, сигнатура на книгата или съответно заглавие, година и брой на периодичното издание и я представя на дежурния библиотекар за изпълнение на поръчката.

  /11/ Поръчката на библиотечни документи от „Книгохранение“ (до 4 тома) се изпълнява до 19.00 часа, от понеделник до петък включително, а събота до 14.45 ч. за не повече от 30 мин.

  /12/ Потребителят има право да запази до 5 броя библиотечни документи за следващия ден или за 3 последователни дни.

  /13/ При напускане на залите за четене, потребителят предава на дежурния библиотекар ползваните библиотечни документи и получава читателската си карта и подпечатания си единен контролен лист.

  /14/ Ако потребителят желае да ползва освен библиотечни документи и собствени материали, той трябва да уведоми за това дежурния библиотекар.

  /15/ Потребителят има право да ползва в библиотеката собствени помощни технически средства /лаптоп, фотоапарат, записващи устройства/, като предварително уведоми за това дежурния библиотекар.

   чл. 25. Ползване на копирни услуги

   Библиотеката предлага платени копирни и дигитални услуги съгласно

  Ценоразпис на услугите предлагани от Столична библиотека, утвърден от Столична община. Всеки потребител може да получи копия /ксерокопия, дигитални копия/ от понеделник до петък включително,от 9.30-17.45 часа, съгласно чл. 24, ал.1, т. 9 от Закона за авторското право.

  /1/ Библиотечните документи се копират по следния установен ред:

  1.    Потребителят  лично попълва заявка, посочваща страниците, които желае да му бъдат копирани и я представя за разрешение на дежурния библиотекар.

  2.    При копиране на цял документ се попълва Декларация по образец.

  3.    Поръчки над 50 копия се изпълняват до 2 работни дни

  4.    Не се копират:

  ·         Подвързани периодични издания

  ·         Издания, които подлежат на реставрация или са застрашени от унищожение

  /2/ Уникални и ценни издания от фонд “Редки и ценни” и от основния фонд се копират само чрез цифровизация с разрешение на Ръководител направление “Обслужване” и след попълване на Заявление за копиране по образец.

  /3/ Библиотечни документи получени по МЗ се копират по реда за библиотечните документи, собственост на бибиотеката, ако доставящата библиотека не е предявила определени условия.

  /4/  Не се разрешава да се изнасят за копиране библиотечни документи извън сградата на библиотеката. Изключения се допускат за нестандартни формати и цветно копиране само с разрешение на ръководителя на направлението или на началника на отдела и след представяне на читателска карта.

  чл. 26. Ползване на Интернет в библиотеката:

  /1/ Всеки потребител има право да ползва Интернет в библиотеката на определените за това компютри - от понеделник до петък включително, от 8.30-19.30 ч. и събота от 9.00 до 14.30 часа.

  /2/ Интернет в библиотеката се ползва с познавателна, научна, образователна и социална цел. Игри, E-mail и социални мрежи се ползват само на обозначени терминали.

   
   
   
  Проект "РЕГИНА ПИ"

  В рамките на проект  „Обединен  каталог на периодични издания до 1944 г. Дигитални колекции” /РЕГИНА ПИ/ е изграден каталог и е въведена  пълна библиографска информация за изданията, тяхната история и тематика, анотация, данни за исторически личности - създатели на националната книжнина, информация за издателства и печатници, притежание на библиотеките участници в консорциума /РБ „Пейо К. Яворов” Бургас, РБ „Петко Р. Славейков” Велико Търново, Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив и Столична библиотека/. Започната е  дигитализация на част от периодичните издания – регионален периодичен печат.

  Постигнатите резултати са значителни както по отношение на съдържанието на библиографската информация, така и по отношение на качеството на дигиталните ресурси. Отработена е цялостна технология, включваща техническите решения, дигитализацията на периодичните издания и представянето им в Интернет. Като краен продукт са изградени: дигитална база данни на периодичните издания и on-line каталог, предоставящ възможности за търсене и свободно ползване на дигиталните копия на сканираната до момента периодика от всяка точка в Интернет. Документите свързани с българската култура и история, достъпът до които до скоро беше твърде ограничен поради лошото им физическо състояние, а и поради невъзможността да се ползват едновременно от повече от един читател, сега са всеобщо достъпни.

  Колекциите представляват интерес за учени и специалисти от страната и чужбина, както и за цялата българска общественост.

  Към момента в консорциума са създадени:

  ·          4 регионални дигитални центъра с 3 цветни Book Scanner A1 формат (Регионалните библиотеки в София, Велико Търново и Бургас) 1 черно бял скенер А2 формат в Народна библиотека „Ив. Вазов” Пловдив. В Столична библиотека и в Народна библиотека „Ив. Вазов” Пловдив има инсталирани и сървъри за съхранение на създадените дигиталните ресурси.

  ·          Софтуер за онлайн представяне на Обединения каталог РЕГИНА ПИ на периодичните издания с богати възможности за търсене, съобразени с уникалната му информационна стойност.

  ·          Софтуер за достъп до дигитализираните издания с възможност за навигиране по години, броеве и страници.

  ·          Технология за обединяване на библиографски описания и бърз достъп до дигитализираните издания. Обединеният каталог РЕГИНА ПИ към момента съдържа над 4393 пълни описания на периодични издания, базирани на библиографския указател „Български периодичен печат 1878-1944 г.” със съставител Димитър П. Иванчев. Надхвърлянето на изискванията за библиографски данни в стандартните каталози за периодични издания имат ценно информационно съдържание за изследователи, студенти, ученици и всички, които се интересуват от историята на периодичния ни печат и живота в България до 1944 г.

  ·          Дигитализирани са теченията на 65 периодични издания (с над 200 000 страници).

  ·          Обединеният електронен каталог на периодичните издания в България РЕГИНА ПИ/REGINA PI (http://reginapi.ilib.libsofia.bg/)

  Действащия софтуер осигурява възможност за включване на фондове от периодични издания и на други библиотеки независимо от софтуерната платформа, която използват. Той осигурява вход и изход на базата на международния комуникационен формат MARC 21. За разширяване на възможностите за комуникация с други национални и международни каталози е необходимо да се разработи и комуникационен формат MARCXML.

  Включването на нови фондове в проекта РЕГИНА ПИ ще разшири както обема на заглавията на периодични заглавия в обединения каталог и на дигиталното съдържание, така и ще направи достояние на обществото изключително ценната информация на изданията, които тези библиотеки притежават, но достъпът до тях е изключително ограничен.

  http://reginapi.ilib.libsofia.bg/

  СПИСЪК НА ИЗДАНИЯТА СЪС СКАНИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

  1.       АЙТОСКИ ВЕСТИ

  2.       АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ В СОФИЯ

  3.       БАЛБУНАРСКИ НОВИНИ

  4.       БЕЛОМОРСКИ ПРЕГЛЕД

  5.       БЕСЕДА

  6.       БИБЛИОТЕКА НА СЛАВЯНСКА БЕСЕДА

  7.       БОРБА (Независим информационен ежедневник)

  8.       БОРБА (Неделен вестник)

  9.       БОРБА ЗА КОКАЛ

  10.   БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН ВЕСТНИК

  11.   БЪЛГАРИЯ

  12.   БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМОСТ

  13.   БЪЛГАРСКА СБИРКА

  14.   БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ

  15.   БЪЛГАРСКИ ПРЕГЛЕД

  16.   ВЕЗНИ
  17.   ВЕЛИКО- ТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК

  18.   ВЕЛИКО - ТЪРНОВСКИ ОКРЪЖЕН ВЕСТНИК

  19.   ВЕСТНИК НАЦИОНАЛИСТ

  20.   ВЕСТНИЧЕ

  21.   ВИК
  22.   ВИК ЗА СВОБОДНИ ХОРА
  23.   ВИТЛЕЕМСКА ЗВЕЗДА

  24.   ВЪЗРАЖДАНЕ

  25.   ВЯРА И РАЗУМ

  26.   ГРАЖДАНКА

  27.   ДВАДЕСЕТИ ВЕК

  28.   ДЕННИЦА

  29.   ДРАКА

  30.   ДУХОВЕН ПРОЧИТ

  31.   ЗВЕЗДА

  32.   ЗВЪН

  33.   ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ

  34.   ЗЕМЛЕДЕЛСКА ЗОРА

  35.   ЗЕМЛЕДЕЛСКО - СТОПАНСКИ ПОДЕМ

  36.   ЗОРА (Окръжен демократически вестник)

  37.   ЗОРА (Седмичен вестник за хроника, обявления и реклама)

  38.   ИЗВЕСТИЯ НА БУРГАСКАТА ТЪРГОВСКО - ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

  39.   ЛЪЧЕСТРУЙ

  40.   ЛЪЧИ

  41.   ЛЪЧИСТРУЙ

  42.   МАЛКИЯТ ЛИСТ НА БЪЛГАРИЯ

  43.   МАРИЦА

  44.   МОРСКИ КАПКИ
  45.   НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ

  46.   НАРОДНА КУЛТУРА

  47.   НАРОДНИЙ ГЛАС

  48.   НАРОДЪТ

  49.   НАУКА

  50.   НАЦИОНАЛИСТ

  51.   НЕЗАВИСИМОСТ

  52.   НОВА СВЕТЛИНА ИЛИ ТЪЛКУВАНИЕ ТАЙНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДАТА

  53.   НОВО ВРЕМЕ

  54.   ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  55.   ОСВОБОЖДЕНИЕ

  56.   ПЛОВДИВ

  57.   ПО ПЪТЯ КЪМ ХРИСТА

  58.   ПОЛОЖЕНИЕ

  59.   ПОСЛЕДНА БУРГАСКА ПОЩА

  60.   ПРАВДА

  61.   ПРАВДА

  62.   ПРОВИНЦИЯ

  63.   РЕД

  64.   САМОЗАЩИТА

  65.   СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК 1889-1896

  66.   СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК 1914-1918

  67.   СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК

  68.   СЪВЕТНИК

  69.   СЪЕДИНЕНИЕ

  70.   ТРУДОВЕ НА ОПИТНАТА ИХТИОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ В ГР. СОЗОПОЛ ЗА 1932-1940

  71.   ТУРЦИЯ

  72.   ТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК

  73.   ТЪРНОВСКИ ОКРЪЖЕН ВЕСТНИК

  74.   УСТРЕМ

  75.   УЧИЛИЩЕН ДНЕВНИК

  76.   УЧИЛИЩНА ОБНОВА

  77.   ЦЕРКОВЕН ВЕСТНИК

  78.   ЮГ

  79.   ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

   

   
   
  ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ
  ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ОКИ СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
   
  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
   
  Настоящите правила регламентират приемането на дарения от библиотечни документи в ОКИ СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
  Правилата са изработени съгласно:
  •  „Наредба за запазване на библиотечните фондове“, утвърдена от Министерството на културата, в сила от 01.01.1995 г.
  • „Дарения за колекциите: Насоки за библиотеките“ на Секцията по комплектуване към ИФЛА (Международна федерация на библиотечните асоциации и институции) от 2008 г.
  • Инструкции на Българската библиотечно-информационна асоциация.
  Даренията са важна част от развитието и изграждането на библиотечния фонд. Приемането им трябва да съответства на политиката на комплектуване в библиотеката, а процедурите при приемането им да са ясни и прозрачни.
   
  ІІ. ЦЕЛИ:
   
  1. Гарантиране на еднакви условия и ръководни принципи при приемане на дарения от библиотечни документи.
  2. Създаване на необходимата организация и процедури при приемане на дарения.
   
  ІІІ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДАРЕНИЯТА:
   
  1. Библиотеката приема дарения, които съответстват на критериите за подбор при набавяне на нови библиотечни документи.
  2. Библиотеката не приема материали в лошо физическо състояние, с морално остаряла информация и минали течения на периодични издания, които притежава и са в добро физическо състояние, както и документи, притежание на други библиотеки.  
  3. Не се приемат дарения, които са обект на интерес и притежание на други институции – музеи, архиви, галерии и др.
  4. По изключение могат да се приемат материали, които не са характерни за колекциите на библиотеката, но е в интерес да се запази целостта на дарението.
  5. Библиотеката приема дарения, включващи целите библиотеки и архиви на известни личности свързани с гр. София – творци, родени или живеещи в града.
  6. Библиотеката не насърчава получаването на непоискани дарения, без информация за дарителя.
  7. При получаване на непоискано дарение библиотеката получава пълно право на собственост, не отговаря за загубата на дарението или за нанесени вреди, има право да не приеме дарението, ако е в лошо състояние или не съответства на етичните принципи на подбор на библиотечни документи.
  8. Библиотеката приема непоискани дарения, но без поставяне на условия от страна на дарителя. На основата на политиката за комплектуване и развитие на библиотечните фондове библиотеката решава необходимостта от регистриране на непоискани дарения.
   
   
   
   
   
  ІV. ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ:
   
  1. Библиотеката огласява правилата за дарения на своя уеб-сайт и на достъпни за читателите места в библиотеката.
  2. Дарителите предоставят списък с предлаганите за дарения материали. При непоискани дарения този списък не е задължителен.
  3. Приемането на даренията се извършва от служители на библиотеката, които я представят на различни етапи от придобиването на дарението – директор, зам.-директор, служители, отговорни за развитието и опазването на фондовете, библиотекари – консултанти по различните отдели на знанието.
  4. Библиотеката съхранява всички документи, съпровождащи даренията – пощенска кореспонденция, електронни писма, официални договори.
  5. При поискване от страна на дарителя ръководител направление „Библиотечни колекции” изготвя протокол за приемане на дарения.
  6. Протоколът за получени дарения съдържа:
  • Име, адрес и телефон на дарителя;
  • Описания на дарените материали;
  • Описания на физическото състояние на дарението.
  1. По искане от страна на дарителя Библиотеката запазва неговата анонимност.
  2. Дарителят не може да поставя условия за дарените материали, които са в противоречие с политиката на изграждане на библиотечните колекции в ОКИ Столична библиотека, стойност на дарението и сроковете за въвеждането им във фондовете на библиотеката.
  3. При получаване на непоискани дарения важат описаните процедури.
  4. Комисията по комплектуване преценява дарението и предлага кои от дарените библиотечни документи да се регистрират в библиотечните фондове.
  5. Регистрирането се извършва с Акт, изготвен от тричленна комисия, в която се включват длъжностни лица от сектор „Комплектуване”.
  6. Комисията извършва финансова оценка на библиотечните документи от съответния акт.
  7. Когато дарението съдържа редки и ценни документи, комисията извършва консултации с оторизирани лица. 
  8. В акта се отбелязва общият брой и общата стойност на придобитите материали, източникът и начинът на придобиването им.
  9. Предложените от Комисията по комплектуване библиотечни документи се регистрират групово в Книга за движение на библиотечния фонд и индивидуално в инвентарна книга.
  10. Дарените материали след регистрация, обработка и каталогизация, съгласно Наредбата за запазване на библиотечните фондове, стават неотменна част от фонда на библиотеката.
  11. Получените, но нерегистрирани в ОКИ Столична библиотека дарени библиотечни документи, библиотеката предлага на библиотеки от региона и областта за попълване на техните колекции, както и на институции и организации със сходна дейност.
  12. В отговор на постъпило дарение библиотеката отговаря с благодарствено писмо или дарителско свидетелство, по преценка на ръководството на ОКИ Столична библиотека.
                                                            
   
                                                            
   
  Заявка за участие в семинар на тема:
                                                                                                          
  „Изкуството между творчеството, книгите и новите носители на информация”
  10.10. – 11.10.2012 г.
   
                          1.         Име ..................................................…………………………...
                          2.         Презиме.................................................……………………….
                          3.         Фамилия  ...............................................………………………
                          4.         Институция ............................................……………………....
                          5.         Желая да участвам в семинара:     
  с доклад на тема ...................................................................………………………….
  като слушател
                         6.         Нощувка в рамките на командировъчните:
                          10 октомври 2012              11 октомври 2012
                                       Единична стая
                                       Двойна стая
             
  7.         Адрес за кореспонденция: ..............................………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  Email:.................................................................             Тел.:..................................….
   
  Краен срок за изпращане на заявките 20.09.2012 г.
   
  Временно няма достъп. Извинете за неудобството.
   
  e-книги
   
  Конкурси Архив
   
  « Предишнa[1] 2 3 ... 6 Следваща »
  Търсене в електронните каталози
  Каталози
  Читателски картон

  Търсене в съдържанието на сайта

  Обединени електронни ресурси
  Регина ПИ
  Регина
  Регина статии

  Културна програма

  Зали
  "Надежда"
  "Вяра" (видеозала)
  "София"
  "Фоайе I етаж"

  Календар на събития
  Септемвти 2014
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17

  18
  19
  20
  21
  22
  23

  24

  25

  26
  27
  28
  29
  30