ХРИСТО ЙОНЧЕВ - КРИСКАРЕЦ

За публикацията                                            За създателите 

 

 

   Художник - Певецът на Рила,   Автопортрет

   будител, основател на музея

           в Самоков.

          (1879-1950)

 

       

 

 

Б и о г р а ф и ч н и   д а н н и

Животописни бележки
Живот в дати
Самостоятелни изложби - галерия

Б и б л и о г р а ф и я 

Статии от Христо Йончев-Крискарец
Литература за Христо Йончев-Крискарец
Христо Йончев - Крискарец в спомени, импресии, стихове

 

 

Copyright Столична библиотека, Читалищна библиотека - Самоков, СофтЛиб ООД